Typ Data Tytuł
Ogłoszenia o naborze 04.04.2019 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO DYREKTORA DEPARTAMENTU INFRASTRUKTURY I TRANSPORTU – 13/2019 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 02.04.2019 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO GEOLOGA WOJEWÓDZKIEGO KIEROWNIKA BIURA DO SPRAW GEOLOGII W DEPARTAMENCIE ŚRODOWISKA – 12/2019 Szczegóły
Akty prawne 02.04.2019 uchwała Nr 12/475/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 02.04.2019 uchwała Nr 12/474/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie oddania w najem części nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 02.04.2019 uchwała Nr 12/473/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 02.04.2019 uchwała Nr 12/472/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń baru z zapleczem i pokoju nr 427 będących w trwałym zarządzie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 02.04.2019 uchwała Nr 12/471/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia podręczników beneficjenta dotyczących wykorzystania SL2014 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 02.04.2019 uchwała Nr 12/470/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 02.04.2019 uchwała Nr 12/469/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Instrukcji Wykonawczej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 02.04.2019 uchwała Nr 12/468/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WK-P) Szczegóły
Akty prawne 02.04.2019 uchwała Nr 12/467/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie nieprzyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Rodzinna rehabilitacja” Szczegóły
Akty prawne 02.04.2019 uchwała Nr 12/466/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie nieprzyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. „Integracja dzieci św. Tereski – scholii parafialnej” Szczegóły
Akty prawne 02.04.2019 uchwała Nr 12/465/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu aktualizacji Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 02.04.2019 uchwała Nr 12/464/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Opisu Funkcji i Procedur instytucji realizujących Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 02.04.2019 uchwała Nr 12/463/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji wojewódzkiego programu pn. „Równe szanse. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 roku” za rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 02.04.2019 uchwała Nr 12/462/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa drogi gminnej w miejscowości Radańska, gmina Osie Szczegóły
Akty prawne 02.04.2019 uchwała Nr 12/461/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 031147C – ul. Jesionowa w miejscowości Pruszcz Szczegóły
Akty prawne 02.04.2019 uchwała Nr 12/460/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa ul. Okopowej w Łochowie, gmina Białe Błota Szczegóły
Akty prawne 02.04.2019 uchwała Nr 12/459/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 120137C Radziki Duże – Kierz Radzikowski – Wąpielsk i nr 120138C Radziki Duże Szczegóły
Akty prawne 02.04.2019 uchwała Nr 12/458/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 080435C w miejscowości Anielewo, gmina Bobrowo na odcinku o długości 336,00 mb Szczegóły