Typ Data Tytuł
Akty prawne 22.07.2016 uchwała Nr 27/985/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy na zawarcie umowy najmu Szczegóły
Akty prawne 22.07.2016 uchwała Nr 27/984/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. Promocja województwa kujawsko-pomorskiego w Leiden poprzez udział Teatru Muzycznego „Mała Rewia” w międzynarodowym festiwalu tańca Szczegóły
Akty prawne 22.07.2016 uchwała Nr 27/983/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 lipca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 1/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2016-2018 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Szczegóły
Akty prawne 22.07.2016 uchwała Nr 27/982/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację zbiorów bibliotecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 22.07.2016 uchwała Nr 27/981/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 22.07.2016 uchwała Nr 27/980/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie zaopiniowania „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Koronowo” Szczegóły
Akty prawne 22.07.2016 uchwała Nr 27/979/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie zaopiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łabiszyn na lata 2016-2026 Szczegóły
Akty prawne 22.07.2016 uchwała Nr 27/978/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji pn. Budowa linii 400 kV Bydgoszcz Zachód – Piła Krzewina w ramach zadania: Budowa linii 400 kV Piła Krzewina –Bydgoszcz Szczegóły
Akty prawne 22.07.2016 uchwała Nr 27/977/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 lipca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg gminnych nowych numerów Szczegóły
Akty prawne 22.07.2016 uchwała Nr 26/976/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego (dla jednostek budżetowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Szczegóły
Akty prawne 22.07.2016 uchwała Nr 26/975/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego (dla jednostek budżetowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Szczegóły
Akty prawne 22.07.2016 uchwała Nr 26/974/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego (dla jednostek budżetowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Szczegóły
Akty prawne 22.07.2016 uchwała Nr 26/973/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego (dla jednostek budżetowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Szczegóły
Akty prawne 22.07.2016 uchwała Nr 26/972/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 22.07.2016 uchwała Nr 26/971/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 21.07.2016 uchwała Nr 26/970/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-009/15 Szczegóły
Akty prawne 21.07.2016 uchwała Nr 26/969/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr RPKP.08.04.02-IZ.00-04-009/15 Szczegóły
Akty prawne 21.07.2016 uchwała Nr 26/968/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2016 zadania pod nazwą „Zakup sprzętu do roztrząsania siana oraz cięcia trawy” realizowanego przez Muzeum Archeologiczne w Biskupinie Szczegóły
Akty prawne 21.07.2016 uchwała Nr 26/967/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 21.07.2016 uchwała Nr 26/966/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wydania opinii o zgodności wniosku składanego do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (IP POWER) Szczegóły