Typ Data Tytuł
Akty prawne 25.06.2019 uchwała Nr 23/1006/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do stosowania Książek Procedur dla działań delegowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 25.06.2019 uchwała Nr 23/1005/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej i negocjacji w ramach konkursu Nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-180/18 Szczegóły
Akty prawne 25.06.2019 uchwała Nr 23/1004/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Radziejowskiego Szczegóły
Akty prawne 25.06.2019 uchwała Nr 23/1003/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 25.06.2019 uchwała Nr 23/1002/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 25.06.2019 uchwała Nr 23/1001/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 25.06.2019 uchwała Nr 23/1000/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 25.06.2019 uchwała Nr 23/999/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania pod nazwą „Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu”, realizowanego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 25.06.2019 uchwała Nr 23/998/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 24.06.2019 uchwała Nr 23/997/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 24.06.2019 uchwała Nr 23/996/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Szczegóły
Akty prawne 24.06.2019 uchwała Nr 23/995/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii do planu finansowego na rok 2019 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 24.06.2019 uchwała Nr 23/994/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii do planu finansowego na rok 2019 Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 24.06.2019 uchwała Nr 23/993/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii do planu finansowego na rok 2019 Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 24.06.2019 uchwała Nr 23/992/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii do planu finansowego na 2019 rok Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni Szczegóły
Akty prawne 24.06.2019 uchwała Nr 23/991/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii do planu finansowego na rok 2019 Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 24.06.2019 uchwała Nr 23/990/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii do planu finansowego na rok 2019 „Pałacu Lubostroń” w Lubostroniu Szczegóły
Akty prawne 24.06.2019 uchwała Nr 23/989/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii do planu finansowego na 2019 rok Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 24.06.2019 uchwała Nr 23/988/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii do planu finansowego na rok 2019 Galerii Sztuki „Wozownia” w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 24.06.2019 uchwała Nr 23/987/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 1/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Szczegóły