Typ Data Tytuł
Akty prawne 07.10.2019 uchwała Nr 37/1656/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 07.10.2019 uchwała Nr 37/1655/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania umowy użyczenia nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Gimnazjalnej 2 Szczegóły
Akty prawne 07.10.2019 uchwała Nr 37/1654/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2017-2019 zadania pod nazwą „Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy” realizowanego przez Filharmonię Pomorską im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 07.10.2019 uchwała Nr 37/1653/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania pod nazwą „Zakup zestawu komputerowego do działu finansowego”, realizowanego przez Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 07.10.2019 uchwała Nr 37/1652/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania pod nazwą ,,Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy” realizowanego przez Filharmonię Pomorską im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 07.10.2019 uchwała Nr 37/1651/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania pod nazwą „Wykonanie prac instalacyjnych, montażowych i budowlanych dla nagłośnienia i oświetlenia efektowego Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy” realizowanego przez Filharmonię Pomorską im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 07.10.2019 uchwała Nr 37/1650/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Szczegóły
Akty prawne 07.10.2019 ZARZĄDZENIE NR 69/2019 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 4 października 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do weryfikowania wniosków o przyznanie środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 04.10.2019 uchwała Nr 37/1649/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 04.10.2019 uchwała Nr 37/1648/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 04.10.2019 uchwała Nr 37/1647/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa drogi dojazdowej stanowiącej odcinek łączący ul. Targową na wysokości ul. Pająkowskiego z osiedlem Piernikowym i ul. Szosa Lubicka w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 04.10.2019 uchwała Nr 36/1646/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 września 2019 r. w sprawie akceptacji projektu budowlanego warsztatów praktycznej nauki zawodu przy Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 im. Generała Stanisława Maczka w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 04.10.2019 uchwała Nr 36/1645/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy z ocenionym projektem, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla wezwania Nr RPKP.02.01.00-IZ.00-04-45P/17 Szczegóły
Akty prawne 04.10.2019 uchwała Nr 36/1644/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-212/18 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 04.10.2019 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW KOORDYNACJI I MONITORINGU PROJEKTÓW WŁASNYCH I STRATEGICZNYCH W DEPARTAMENCIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH – 67/2019 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 04.10.2019 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW WDRAŻANIA PROJEKTÓW W BIURZE WDRAŻANIA PROJEKTÓW LEADER W DEPARTAMENCIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH – 66/2019 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 04.10.2019 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W BIURZE PRASOWYM W GABINECIE MARSZAŁKA – 65/2019 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 03.10.2019 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W WYDZIALE INWESTYCJI W DEPARTAMENCIE ORGANIZACYJNYM – 64/2019 Szczegóły
Akty prawne 03.10.2019 ZARZĄDZENIE NR 68/2019 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 3 października 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Realizacji Projektu „Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem” (REGIOGMINA) Szczegóły
Akty prawne 03.10.2019 ZARZĄDZENIE NR 67/2019 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 2 października 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji” w 2019 r. Szczegóły