Typ Data Tytuł
Akty prawne 16.08.2019 uchwała Nr 30/1357/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na 2019 rok zadania pod nazwą „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku – zakup sprzętu i wyposażenia” realizowanego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 16.08.2019 uchwała Nr 30/1356/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na 2019 rok zadania pod nazwą „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku – modernizacja pomieszczeń w budynkach szpitalnych” realizowanego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 16.08.2019 uchwała Nr 30/1355/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie wysokości kwot dodatku motywacyjnego przyznawanego dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 16.08.2019 uchwała Nr 30/1354/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie wysokości kwot dodatku funkcyjnego przyznawanego dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 16.08.2019 uchwała Nr 30/1353/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 16.08.2019 uchwała Nr 30/1352/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew Szczegóły
Akty prawne 16.08.2019 uchwała Nr 30/1351/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów w roku 2019, które będą realizowane w latach 2019-2020 Szczegóły
Akty prawne 16.08.2019 uchwała Nr 30/1350/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania numeru drodze publicznej zaliczonej do kategorii dróg gminnych Szczegóły
Akty prawne 16.08.2019 uchwała Nr 30/1349/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania numerów drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg gminnych Szczegóły
Akty prawne 16.08.2019 uchwała Nr 30/1348/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania numeru drodze publicznej zaliczonej do kategorii dróg gminnych Szczegóły
Akty prawne 16.08.2019 uchwała Nr 30/1347/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na terenie gminy Tłuchowo Szczegóły
Akty prawne 16.08.2019 uchwała Nr 30/1346/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa drogi dojazdowej Piskorczyn – Kleszczyn, gmina Brzuze Szczegóły
Akty prawne 16.08.2019 uchwała Nr 30/1345/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 101593C w miejscowości Czarne Błoto, gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 16.08.2019 uchwała Nr 30/1344/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa ulic Rapackiego i Dworcowej oraz budowa dróg łączących ul. Waryńskiego z ulicami Rapackiego i Dworcową w Grudziądzu Szczegóły
Akty prawne 16.08.2019 uchwała Nr 30/1343/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa ul. Granicznej w Łysomicach Szczegóły
Akty prawne 16.08.2019 uchwała Nr 30/1342/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa drogi gminnej stanowiącej połączenie ul. Mroteckiej z ul. Lipową w Sicienku Szczegóły
Akty prawne 16.08.2019 uchwała Nr 30/1341/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1503C z Sienna do Dobrcza – ul. Jesionowa polegająca na wykonaniu chodnika, gmina Dobrcz Szczegóły
Akty prawne 16.08.2019 uchwała Nr 29/1340/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.06.05.00-IZ.00-04-236/18 Szczegóły
Akty prawne 16.08.2019 uchwała Nr 29/1339/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.06.02.00-IZ.00-04-219/18 Szczegóły
Akty prawne 16.08.2019 uchwała Nr 29/1338/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.04.02.00-IZ.00-04-215/18 Szczegóły