Typ Data Tytuł
Akty prawne 20.09.2019 uchwała Nr 35/1594/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia negocjacji z wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki Szczegóły
Akty prawne 20.09.2019 uchwała Nr 35/1593/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2019 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
Akty prawne 20.09.2019 uchwała Nr 35/1592/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie propozycji rozdysponowania środków z Rezerwy Wykonania dla Osi priorytetowej 7. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P) oraz propozycji zwiększenia poziomu dofinansowania dla wybranych projektów Szczegóły
Akty prawne 20.09.2019 uchwała Nr 35/1591/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia „Zakresu prac na DW 246 Rojewo – Płonkowo od km 59+344 do km 63+500 oraz DW 544 Brodnica – Łaszewo od km 2+100 do km 3+395, od km 3+527 do km 10+337, od km 10+357 do km 13+300 zadań z programu modernizacji dróg wojewódzkich z grupy III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 – etap I” Szczegóły
Akty prawne 20.09.2019 uchwała Nr 35/1590/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Programu modernizacji dróg wojewódzkich z grupy III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 – etap I” Szczegóły
Akty prawne 20.09.2019 uchwała Nr 35/1589/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu rzeczowo-finansowego zadań z zakresu poprawy jakości gruntów rolnych w asortymencie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 20.09.2019 uchwała Nr 35/1588/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2019 r. w sprawie organizacji przez Województwo Kujawsko-Pomorskie konkursu „Najlepszy Produkt Spożywczy Pomorza i Kujaw 2019” Szczegóły
Akty prawne 20.09.2019 uchwała Nr 35/1587/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2019 r. w sprawie użyczenia nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Kochanowskiego 11-13 Szczegóły
Akty prawne 20.09.2019 uchwała Nr 35/1586/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 20.09.2019 uchwała Nr 35/1585/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania realizowanego przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 20.09.2019 uchwała Nr 35/1584/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 20.09.2019 uchwała Nr 35/1583/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 20.09.2019 uchwała Nr 35/1582/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew Szczegóły
Akty prawne 20.09.2019 uchwała Nr 35/1581/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym pn. AKADEMIA ŻYCIA Szczegóły
Akty prawne 20.09.2019 uchwała Nr 35/1580/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 20.09.2019 uchwała Nr 35/1579/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu zadań realizowanych w ramach Modernizacji dróg wojewódzkich, grupa III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 20.09.2019 uchwała Nr 35/1578/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomościami stanowiącymi własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 20.09.2019 uchwała Nr 35/1577/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na 2019 rok zadania pod nazwą „Remont” realizowanego przez Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 20.09.2019 uchwała Nr 35/1576/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu na podjęcie dodatkowego zatrudnienia Szczegóły
Akty prawne 20.09.2019 uchwała Nr 35/1575/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia limitów środków finansowych na realizację zadań wynikających z ustawy o służbie medycyny pracy Szczegóły