Typ Data Tytuł
Akty prawne 05.09.2019 uchwała Nr 33/1475/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Wielki Rów w Toruniu: odcinek ul. Grudziądzka – ul. Pod Dębową Górą Szczegóły
Akty prawne 05.09.2019 uchwała Nr 26/1171/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie odwołania Pełnomocnika Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Spraw Osób Niepełnosprawnych Szczegóły
Akty prawne 05.09.2019 uchwała Nr 33/1474/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
Akty prawne 05.09.2019 uchwała Nr 33/1473/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 05.09.2019 uchwała Nr 33/1472/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji założeń projektu „Zdrowiej w pracy i po pracy” Szczegóły
Akty prawne 05.09.2019 uchwała Nr 32/1471/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-212/18 Szczegóły
Akty prawne 05.09.2019 uchwała Nr 32/1470/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.06.03.01-IZ.00-04-266/19, runda I Szczegóły
Akty prawne 05.09.2019 uchwała Nr 31/1431/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-150/18 Szczegóły
Artykuł 05.09.2019 Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji budowlanej i robót budowlanych dla zadania ,,Remont pokrycia dachowego budynku Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu przy ul. Dąbrowskiego 4” Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 03.09.2019 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY DO SPRAW ANALIZ W BIURZE ANALIZ I ZACHOWANIA TRWAŁOŚCI W DEPARTAMENCIE KONTROLI WDRAŻANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH – 59/2019 Szczegóły
Akty prawne 30.08.2019 uchwała Nr 32/1469/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu „ODKRYWCA 2019” będącego Wyróżnieniami Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dziedzinie turystyki Szczegóły
Akty prawne 30.08.2019 uchwała Nr 32/1468/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Poddziałania 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, Schemat: Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.01.04.03-IZ.00-04-303/19) Szczegóły
Akty prawne 30.08.2019 uchwała Nr 32/1467/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Schemat: Projekty grantowe z wyłączeniem usług ICT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.01.02.01-IZ.00-04-297/19) Szczegóły
Akty prawne 30.08.2019 uchwała Nr 32/1466/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Schemat: Projekty grantowe wykorzystujące usługi ICT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.01.02.01-IZ.00-04-298/18) Szczegóły
Akty prawne 30.08.2019 uchwała Nr 32/1465/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy pozytywnie zweryfikowanych wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dla konkursu Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-282/19 Szczegóły
Akty prawne 30.08.2019 uchwała Nr 32/1464/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 30.08.2019 uchwała Nr 32/1463/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach realizacji zadania „Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych” Szczegóły
Akty prawne 30.08.2019 uchwała Nr 32/1462/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji Konkursów na Najładniejszy Wieniec Tradycyjny i Najładniejszy Wieniec Współczesny lub Ozdobę Dożynkową, podczas Dożynek Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 30.08.2019 uchwała Nr 32/1461/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Chełmińskiego Szczegóły
Akty prawne 30.08.2019 uchwała Nr 32/1460/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Inwestycyjnej dla Funduszów Funduszy działających w obszarze Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu oraz dla Funduszu Powierniczego Szczegóły