Typ Data Tytuł
Akty prawne 05.03.2019 ZARZĄDZENIE NR 72/2018 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne Szczegóły
Akty prawne 28.02.2019 uchwała Nr 7/210/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. Pomnik świadectwem historii Szczegóły
Akty prawne 28.02.2019 uchwała Nr 7/209/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. Bach, Vivaldi, Chopin, Lutosławski i jazz na 9 strunowych skrzypcach. Steve Kindler – koncert i warsztaty dla młodzieży szkół muzycznych Szczegóły
Akty prawne 28.02.2019 uchwała Nr 7/208/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie powołania składu komisji konkursowej Szczegóły
Akty prawne 28.02.2019 uchwała Nr 7/207/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania pod nazwą „Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku”, realizowanego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 28.02.2019 uchwała Nr 7/206/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2015-2019 zadania pod nazwą „Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku”, realizowanego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 28.02.2019 uchwała Nr 7/205/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji składników majątkowych pozostających w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i nieruchomych składników majątkowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dzień 31 grudnia 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 28.02.2019 uchwała Nr 7/204/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie odwołania darowizny nieruchomości dokonanej na rzecz Gminy Miasto Grudziądz Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 28.02.2019 Pracownik ds. nadzoru i obsługi inwestycji – Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o. Szczegóły
Akty prawne 26.02.2019 uchwała Nr 7/203/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania pod nazwą „Utrzymanie jednostki – zakup wyposażenia” realizowanego przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 26.02.2019 uchwała Nr 7/202/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania pod nazwą „Remont budynku Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych przy ul. Szczytnej 13 w Toruniu” realizowanego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną – Książnicę Kopernikańską w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 26.02.2019 uchwała Nr 7/201/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa Szczegóły
Akty prawne 26.02.2019 uchwała Nr 7/200/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 081170C ul. Łokietka w Brodnicy Szczegóły
Akty prawne 26.02.2019 uchwała Nr 7/199/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa drogi gminnej – ulicy Cichej w Kowalu Szczegóły
Akty prawne 26.02.2019 uchwała Nr 7/198/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie nadania numerów drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg gminnych Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 26.02.2019 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW REALIZACJI ZADAŃ W OBSZARZE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W DEPARTAMENCIE SPRAW SPOŁECZNYCH – 7/2019 Szczegóły
Akty prawne 22.02.2019 ZARZĄDZENIE NR 11/2019 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Koordynującego Szczegóły
Akty prawne 22.02.2019 uchwała Nr 6/197/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 20/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu Szczegóły
Akty prawne 22.02.2019 uchwała Nr 6/196/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.04.02.00-IZ.00-04-223/18 Szczegóły
Akty prawne 22.02.2019 uchwała Nr 6/195/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu Nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-213/18 Szczegóły