Typ Data Tytuł
Akty prawne 14.05.2019 uchwała Nr 17/705/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie rozwiązania umowy o realizację zadania publicznego pn. Harcerstwo to skauting plus niepodległość Szczegóły
Akty prawne 14.05.2019 uchwała Nr 17/704/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji projektu Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” na lata szkolne od 2019/2020 do 2022/2023 Szczegóły
Akty prawne 14.05.2019 uchwała Nr 17/703/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji projektu Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Humaniści na start!” na lata 2019-2021 Szczegóły
Akty prawne 14.05.2019 uchwała Nr 17/702/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza” Szczegóły
Akty prawne 14.05.2019 uchwała Nr 17/701/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy w 2018 roku Szczegóły
Akty prawne 14.05.2019 uchwała Nr 17/700/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Planu Działań na 2019 rok w ramach wojewódzkiego programu pn. „Równe szanse. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 roku” Szczegóły
Akty prawne 14.05.2019 uchwała Nr 17/699/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, określającej program ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 14.05.2019 uchwała Nr 17/698/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania pod nazwą „Kultura w zasięgu 2.0” realizowanego przez Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 14.05.2019 uchwała Nr 17/697/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania pod nazwą „Kultura w zasięgu 2.0” realizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 14.05.2019 uchwała Nr 17/696/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2018-2019 zadania pod nazwą „Kultura w zasięgu 2.0” realizowanego przez Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 14.05.2019 uchwała Nr 17/695/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2018-2019 zadania pod nazwą „Kultura w zasięgu 2.0” realizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 14.05.2019 uchwała Nr 17/694/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Województwa Szczegóły
Akty prawne 14.05.2019 uchwała Nr 17/693/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania pod nazwą „Zakup wyposażenia dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku”, realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 14.05.2019 uchwała Nr 17/692/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 14.05.2019 uchwała Nr 17/691/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania inwestycji pn. Budowa Tłoczni Gazu Gustorzyn Szczegóły
Akty prawne 14.05.2019 uchwała Nr 17/690/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Machnacz (Marianki), gmina Brześć Kujawski Szczegóły
Akty prawne 14.05.2019 uchwała Nr 17/689/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa ul. Pogodnej oraz Szkolnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Lubieniu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 14.05.2019 uchwała Nr 17/688/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 190516C Nowa Wieś od km 0+290 do km 0+644 i od km 0+997 do km 2+504 dł. 1861 m, gmina Włocławek Szczegóły
Akty prawne 14.05.2019 uchwała Nr 17/687/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej spółki Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. Szczegóły
Akty prawne 14.05.2019 uchwała Nr 17/686/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej spółki Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. Szczegóły