Typ Data Tytuł
Akty prawne 22.03.2019 uchwała Nr 10/380/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia składu osobowego Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej Szczegóły
Akty prawne 22.03.2019 uchwała Nr 10/379/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia konkursu dla dziennikarzy prasowych, internetowych, radiowych i telewizyjnych pod nazwą „Fundusze europejskie dla Kujawsko-Pomorskiego” Szczegóły
Akty prawne 22.03.2019 uchwała Nr 10/378/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, schemat: inwestycje w infrastrukturę Zakładów Pielęgnacyjno-Opiekuńczych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej dla dzieci i młodzieży, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 22.03.2019 uchwała Nr 10/377/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu weryfikacji w ramach konkursu Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-189/18 Szczegóły
Akty prawne 22.03.2019 uchwała Nr 10/376/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz przyjęcia regulaminu funkcjonowania Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 22.03.2019 uchwała Nr 10/375/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie nieprzyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. „Przygoda kusi-do wioseł głusi” Szczegóły
Akty prawne 22.03.2019 uchwała Nr 10/374/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia negocjacji z wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki Szczegóły
Akty prawne 21.03.2019 uchwała Nr 10/373/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania na usługę społeczną Szczegóły
Akty prawne 21.03.2019 uchwała Nr 10/372/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania na usługę społeczną Szczegóły
Akty prawne 21.03.2019 uchwała Nr 10/371/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania zamówień publicznych Szczegóły
Akty prawne 21.03.2019 uchwała Nr 10/370/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 21.03.2019 uchwała Nr 10/369/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 21.03.2019 uchwała Nr 10/368/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania pod nazwą „Remont budynku” realizowanego przez Operę Nova w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 21.03.2019 uchwała Nr 10/367/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2016-2020 zadania pod nazwą „Zakup ambulansów w formie leasingu przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy”, realizowanego przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 21.03.2019 uchwała Nr 10/366/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania pod nazwą „Zakup ambulansów w formie leasingu przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy”, realizowanego przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 21.03.2019 uchwała Nr 10/365/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zrzeczenia się odszkodowania przysługującego Województwu Kujawsko-Pomorskiemu Szczegóły
Akty prawne 21.03.2019 uchwała Nr 10/364/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie oddania w dzierżawę części nieruchomości oraz wywieszenia wykazu Szczegóły
Akty prawne 21.03.2019 uchwała Nr 10/363/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, ustalenia ceny i podania do publicznej wiadomości wykazu Szczegóły
Akty prawne 21.03.2019 uchwała Nr 10/362/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Szczegóły
Akty prawne 21.03.2019 uchwała Nr 10/361/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa infrastruktury drogowej do budynku handlowo-usługowego zlokalizowanego na dz. nr 197/7 oraz 197/10 w Nakle nad Notecią Szczegóły