Typ Data Tytuł
Akty prawne 14.05.2019 uchwała Nr 17/685/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania do składu i na Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. Szczegóły
Akty prawne 14.05.2019 uchwała Nr 16/683/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 14.05.2019 uchwała Nr 16/682/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 14.05.2019 uchwała Nr 16/681/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 14.05.2019 ZARZĄDZENIE NR 34/2019 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Departamentu Funduszy Europejskich Szczegóły
Akty prawne 13.05.2019 uchwała Nr 16/680/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu weryfikacji w ramach konkursu Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-210/18 Szczegóły
Akty prawne 13.05.2019 uchwała Nr 16/679/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie akceptacji założeń projektu pt. „Eksperci w swojej branży – zdobądź z nami doświadczenie to coś więcej niż uczenie” Szczegóły
Akty prawne 13.05.2019 uchwała Nr 16/678/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie akceptacji założeń projektu pt. „Mistrz zawodu – moja pełnosprawność na rynku pracy” Szczegóły
Akty prawne 13.05.2019 uchwała Nr 16/677/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Schemat: modernizacja energetyczna budynków publicznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-270/19) Szczegóły
Akty prawne 13.05.2019 uchwała Nr 16/676/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania pod nazwą „Remont amfiteatru Muzeum Etnograficznego w Toruniu”, realizowanego przez Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 13.05.2019 uchwała Nr 16/675/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Inwestycje w infrastrukturę mieszkań chronionych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-279/19) Szczegóły
Akty prawne 13.05.2019 uchwała Nr 16/674/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 13.05.2019 uchwała Nr 16/673/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 13.05.2019 uchwała Nr 16/672/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie akceptacji założeń projektu pt. „Krok w dorosłość” przygotowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 13.05.2019 uchwała Nr 16/671/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym na 2019 rok dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 08.05.2019 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW EDUKACJI PRZYRODNICZEJ W DEPARTAMENCIE ŚRODOWISKA – 29/2019 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 08.05.2019 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW CERTYFIKACJI W WYDZIALE CERTYFIKACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO – 28/2019 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 08.05.2019 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW REALIZACJI PROJEKTU Z ZAKRESU ROZWOJU GOSPODARCZEGO W DEPARTAMENCIE PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I ROZWOJU GOSPODARCZEGO – 27/2019 Szczegóły
Akty prawne 08.05.2019 uchwała Nr 16/670/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zasad i warunków wyboru Pośredników Finansowych Szczegóły
Akty prawne 08.05.2019 uchwała Nr 16/669/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły