Typ Data Tytuł
Akty prawne 12.02.2019 uchwała Nr 4/115/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 12.02.2019 uchwała Nr 4/114/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu weryfikacji w ramach konkursu Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-206/18 Szczegóły
Akty prawne 12.02.2019 uchwała Nr 4/113/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej i negocjacji w ramach konkursu Nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-177/18 Szczegóły
Akty prawne 12.02.2019 uchwała Nr 4/112/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Inwestycyjnej dla Funduszów Funduszy działających w obszarze Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu oraz dla Funduszu Powierniczego Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 11.02.2019 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W WYDZIALE INTEGRACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W DEPARTAMENCIE SPRAW SPOŁECZNYCH – 6/2019 Szczegóły
Akty prawne 08.02.2019 uchwała Nr 4/111/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 22/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2018 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu” Szczegóły
Akty prawne 08.02.2019 uchwała Nr 4/110/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie przyznania nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej w 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 08.02.2019 uchwała Nr 4/109/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej „Ośrodek Sportu i Rehabilitacji” w Białych Błotach w 2018 roku Szczegóły
Akty prawne 08.02.2019 uchwała Nr 4/108/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 21/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2019 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. „Realizacja programu powszechnej nauki pływania Umiem Pływać w województwie kujawsko-pomorskim” Szczegóły
Akty prawne 08.02.2019 uchwała Nr 4/107/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania pod nazwą „Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu – Remonty” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 08.02.2019 uchwała Nr 4/106/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację własnego projektu grantowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 08.02.2019 uchwała Nr 4/105/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzewa Szczegóły
Akty prawne 08.02.2019 uchwała Nr 4/104/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-235/18 Szczegóły
Akty prawne 08.02.2019 uchwała Nr 4/103/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 08.02.2019 uchwała Nr 4/102/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi w 2018 roku Szczegóły
Akty prawne 08.02.2019 uchwała Nr 4/101/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020 Szczegóły
Akty prawne 08.02.2019 uchwała Nr 4/100/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie organizacji w Województwie Kujawsko-Pomorskim naboru propozycji operacji na 2019 r. do realizacji w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 Szczegóły
Akty prawne 07.02.2019 uchwała Nr 4/99/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji w 2019 roku programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” Szczegóły
Akty prawne 07.02.2019 uchwała Nr 4/98/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji w 2019 roku programu polityki zdrowotnej pn. „Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej” Szczegóły
Akty prawne 07.02.2019 uchwała Nr 4/97/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji w 2019 roku programu polityki zdrowotnej pn. „Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim” Szczegóły