Typ Data Tytuł
Akty prawne 28.06.2019 uchwała Nr 24/1076/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru wykonawców i rozstrzygnięcia w zakresie wszystkich części postępowania prowadzonego na usługę społeczną z podziałem na części Szczegóły
Akty prawne 28.06.2019 uchwała Nr 24/1075/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 28.06.2019 uchwała Nr 24/1074/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację zużytego mienia Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 28.06.2019 uchwała Nr 24/1073/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 28.06.2019 uchwała Nr 24/1071/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie nieprzyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. „Niech Cię Zakole” Szczegóły
Akty prawne 28.06.2019 uchwała Nr 24/1070/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania pod nazwą Kolekcje muzealne „Zakup kolekcji rzeźb Józefa Soboty (1894-1979) artysty ludowego ze wsi Regut, w woj. mazowieckim”, realizowanego przez Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 28.06.2019 uchwała Nr 24/1069/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania pod nazwą „Zakup i montaż agregatu wody lodowej” realizowanego przez Operę Nova w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 28.06.2019 uchwała Nr 24/1068/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację mienia ruchomego Województwa Kujawsko- Pomorskiego przez „Bydgoskie Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 28.06.2019 uchwała Nr 24/1067/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania pod nazwą „Budowa abonenckiej zalicznikowej stacji trafo wraz z liniami kablowymi SN 15kV w Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy” realizowanego przez Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 28.06.2019 uchwała Nr 24/1066/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 28.06.2019 uchwała Nr 24/1065/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Szczegóły
Akty prawne 28.06.2019 uchwała Nr 24/1064/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 28.06.2019 uchwała Nr 24/1063/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 28.06.2019 uchwała Nr 24/1062/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 28.06.2019 uchwała Nr 24/1061/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 28.06.2019 uchwała Nr 24/1060/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru Partnerów do realizacji projektu w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku, Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, Schemat: Imprezy kulturalne – edycja 2019 Szczegóły
Akty prawne 27.06.2019 uchwała Nr 24/1059/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
Akty prawne 27.06.2019 uchwała Nr 24/1058/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
Akty prawne 27.06.2019 uchwała Nr 24/1057/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
Akty prawne 27.06.2019 uchwała Nr 24/1056/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły