Typ Data Tytuł
Akty prawne 10.01.2020 uchwała Nr 49/2313/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2020 dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 10.01.2020 uchwała Nr 49/2312/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.01.06.02-IZ.00-04-239/18 Szczegóły
Akty prawne 09.01.2020 uchwała Nr 49/2311/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.01.02.01-IZ.00-04-082/17 Szczegóły
Akty prawne 09.01.2020 uchwała Nr 49/2310/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.06.02.00-IZ.00-04-219/18 Szczegóły
Akty prawne 09.01.2020 uchwała Nr 49/2309/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia negocjacji z wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki Szczegóły
Akty prawne 09.01.2020 uchwała Nr 49/2308/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację Wieloletniego Planu Działań Pomocy Technicznej „Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2020” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 09.01.2020 uchwała Nr 49/2307/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej „Informacja i promocja RPO WK-P na 2019 rok” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 09.01.2020 uchwała Nr 49/2306/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-095/17 Szczegóły
Akty prawne 09.01.2020 uchwała Nr 49/2305/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.04.06.01-IZ.00-04-158/18 Szczegóły
Akty prawne 09.01.2020 uchwała Nr 49/2304/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.04.02.00-IZ.00-04-264/19 Szczegóły
Akty prawne 09.01.2020 ZARZĄDZENIE NR 1/2020 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzania egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne Szczegóły
Akty prawne 09.01.2020 uchwała Nr 49/2301/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Poddziałania 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, Schemat: Infrastruktura biznesowa w regionie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.01.04.03-IZ.00-04-312/19) Szczegóły
Akty prawne 09.01.2020 uchwała Nr 49/2300/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-071/16 Szczegóły
Akty prawne 09.01.2020 uchwała Nr 49/2299/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP. 08.06.01-IZ.00-04-294/19 Szczegóły
Akty prawne 09.01.2020 uchwała Nr 49/2298/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Radziejowskiego Szczegóły
Akty prawne 09.01.2020 uchwała Nr 49/2297/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Chełmińskiego Szczegóły
Akty prawne 08.01.2020 ZARZĄDZENIE NR 89/2019 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Szczegóły
Akty prawne 08.01.2020 uchwała Nr 49/2296/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Szczegóły
Akty prawne 08.01.2020 uchwała Nr 49/2285/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika ds. rozwoju gospodarczego Szczegóły
Akty prawne 08.01.2020 uchwała Nr 49/2295/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły