Typ Data Tytuł
Akty prawne 02.05.2019 uchwała Nr 15/621/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 02.05.2019 uchwała Nr 15/620/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie odrzucenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 02.05.2019 uchwała Nr 15/619/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Grudziądza i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie Szczegóły
Akty prawne 02.05.2019 uchwała Nr 15/618/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu Nr RPKP.03.05.01-IZ.00-04-231/18 Szczegóły
Akty prawne 02.05.2019 uchwała Nr 15/617/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Tucholskiego Szczegóły
Akty prawne 02.05.2019 uchwała Nr 15/616/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego Szczegóły
Akty prawne 02.05.2019 uchwała Nr 15/615/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 02.05.2019 uchwała Nr 15/614/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Małyssak na świecie” Szczegóły
Akty prawne 02.05.2019 uchwała Nr 15/613/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do stosowania procedur wdrażania Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 02.05.2019 uchwała Nr 15/612/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór w 2019 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej” w zakresie przeprowadzania badań przesiewowych (USG aorty brzusznej) Szczegóły
Akty prawne 26.04.2019 uchwała Nr 15/611/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór w 2019 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie koordynacji programu Szczegóły
Akty prawne 26.04.2019 uchwała Nr 15/610/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy-miasto Grudziądz na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026” Szczegóły
Akty prawne 26.04.2019 uchwała Nr 15/609/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą w Świeciu Szczegóły
Akty prawne 26.04.2019 uchwała Nr 15/608/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 Wdeckiego Parku Krajobrazowego w Osiu Szczegóły
Akty prawne 26.04.2019 uchwała Nr 15/607/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 Tucholskiego Parku Krajobrazowego w Tucholi Szczegóły
Akty prawne 26.04.2019 uchwała Nr 15/606/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w Kruszwicy Szczegóły
Akty prawne 26.04.2019 uchwała Nr 15/605/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 Krajeńskiego Parku Krajobrazowego w Więcborku Szczegóły
Akty prawne 26.04.2019 uchwała Nr 15/604/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w Kowalu Szczegóły
Akty prawne 26.04.2019 uchwała Nr 15/603/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Czarnym Bryńsku Szczegóły
Akty prawne 26.04.2019 uchwała Nr 15/602/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 Brodnickiego Parku Krajobrazowego w Grzmięcy Szczegóły