Typ Data Tytuł
Akty prawne 26.03.2019 uchwała Nr 11/415/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 1/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Szczegóły
Akty prawne 26.03.2019 uchwała Nr 11/414/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. Festiwal muzyki nie tylko klasycznej – Brodnica ClassiX Szczegóły
Akty prawne 26.03.2019 uchwała Nr 11/413/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia Konkursu na nazwę własną jednostki pływającej (promu) na trasie Solec Kujawski – Czarnowo Szczegóły
Akty prawne 26.03.2019 uchwała Nr 11/412/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 26.03.2019 uchwała Nr 11/411/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 26.03.2019 uchwała Nr 11/410/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie wyboru wykonawcy i rozstrzygnięcia w zakresie części I, II i III postępowania prowadzonego na usługę społeczną z podziałem na części Szczegóły
Akty prawne 26.03.2019 uchwała Nr 11/409/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieorganicznego Szczegóły
Akty prawne 26.03.2019 uchwała Nr 11/408/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania aktywizacji i integracji społecznej seniorów pn. Organizacja Uroczystego 50-lecia Klubu Seniora „Nawojka” Szczegóły
Akty prawne 26.03.2019 uchwała Nr 11/407/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na 2019 rok zadania pod nazwą „Budowa Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień przy ul. Włocławskiej 233-235 w Toruniu” realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 26.03.2019 uchwała Nr 11/406/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 26.03.2019 uchwała Nr 11/405/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 26.03.2019 uchwała Nr 11/404/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 22.03.2019 uchwała Nr 11/403/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 22.03.2019 uchwała Nr 11/402/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 22.03.2019 uchwała Nr 11/401/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 22.03.2019 uchwała Nr 11/400/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów w roku 2019 Szczegóły
Akty prawne 22.03.2019 uchwała Nr 11/399/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa dróg gminnych na osiedlu Morele w Izbicy Kujawskiej Szczegóły
Akty prawne 22.03.2019 uchwała Nr 10/398/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 22.03.2019 uchwała Nr 10/397/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pod nazwą „Modernizacja dróg” Szczegóły
Akty prawne 22.03.2019 uchwała Nr 10/396/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły