Typ Data Tytuł
Akty prawne 20.11.2018 uchwała Nr 44/2114/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Nowy Twitter – warsztaty edukacyjne przeciwdziałające zjawiskom agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży” Szczegóły
Akty prawne 20.11.2018 uchwała Nr 44/2113/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.08.04.01-IZ.00-04-176/18 Szczegóły
Akty prawne 20.11.2018 uchwała Nr 44/2112/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na 2018 rok zadania pod nazwą „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku poprzez utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego”, realizowanego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 20.11.2018 uchwała Nr 44/2111/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2018-2019 zadania pod nazwą „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku poprzez utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego” realizowanego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 20.11.2018 uchwała Nr 44/2110/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 20.11.2018 uchwała Nr 44/2109/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania pod nazwą „Utrzymanie jednostki – zakup niszczarki oraz komputera biurowego z monitorem i oprogramowaniem” realizowanego przez Zespół Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 20.11.2018 uchwała Nr 44/2108/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania pod nazwą „Utrzymanie jednostki – zakup sprzętu komputerowego, biurowego oraz regałów” realizowanego przez Zespół Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 20.11.2018 uchwała Nr 44/2107/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej 040140C relacji Turznice – Hanowo, gm. Grudziądz Szczegóły
Akty prawne 20.11.2018 uchwała Nr 44/2106/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej 040246C ul. Parkowa Osiedle i 040247C w miejscowości Nowa Wieś, gm. Grudziądz Szczegóły
Akty prawne 20.11.2018 uchwała Nr 44/2105/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Wyczółkowskiego w Niemczu, gmina Osielsko Szczegóły
Akty prawne 19.11.2018 uchwała Nr 44/2104/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Wąbrzeźnie w 2019 roku Szczegóły
Akty prawne 19.11.2018 uchwała Nr 44/2103/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu w 2019 roku Szczegóły
Akty prawne 19.11.2018 uchwała Nr 44/2102/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Brodnicy w 2019 roku Szczegóły
Akty prawne 19.11.2018 uchwała Nr 44/2101/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej „Ośrodek Sportu i Rehabilitacji” w Białych Błotach w 2018 roku Szczegóły
Akty prawne 19.11.2018 uchwała Nr 44/2100/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej „OSiR” w Białych Błotach w 2019 roku Szczegóły
Akty prawne 19.11.2018 uchwała Nr 44/2099/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi w 2019 roku Szczegóły
Akty prawne 19.11.2018 uchwała Nr 44/2098/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań realizowanych przez samorządy powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w 2019 roku Szczegóły
Akty prawne 19.11.2018 uchwała Nr 44/2097/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zasad wykorzystania środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań realizowanych przez samorząd województwa w 2019 roku Szczegóły
Akty prawne 19.11.2018 uchwała Nr 43/2095/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 19.11.2018 uchwała Nr 43/2094/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania pod nazwą „Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu – remonty” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Szczegóły