Typ Data Tytuł
Akty prawne 21.03.2019 uchwała Nr 10/371/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania zamówień publicznych Szczegóły
Akty prawne 21.03.2019 uchwała Nr 10/370/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 21.03.2019 uchwała Nr 10/369/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 21.03.2019 uchwała Nr 10/368/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania pod nazwą „Remont budynku” realizowanego przez Operę Nova w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 21.03.2019 uchwała Nr 10/367/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2016-2020 zadania pod nazwą „Zakup ambulansów w formie leasingu przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy”, realizowanego przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 21.03.2019 uchwała Nr 10/366/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania pod nazwą „Zakup ambulansów w formie leasingu przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy”, realizowanego przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 21.03.2019 uchwała Nr 10/365/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zrzeczenia się odszkodowania przysługującego Województwu Kujawsko-Pomorskiemu Szczegóły
Akty prawne 21.03.2019 uchwała Nr 10/364/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie oddania w dzierżawę części nieruchomości oraz wywieszenia wykazu Szczegóły
Akty prawne 21.03.2019 uchwała Nr 10/363/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, ustalenia ceny i podania do publicznej wiadomości wykazu Szczegóły
Akty prawne 21.03.2019 uchwała Nr 10/362/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Szczegóły
Akty prawne 21.03.2019 uchwała Nr 10/361/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa infrastruktury drogowej do budynku handlowo-usługowego zlokalizowanego na dz. nr 197/7 oraz 197/10 w Nakle nad Notecią Szczegóły
Artykuł 21.03.2019 Informacji o stanie mienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku Szczegóły
Akty prawne 21.03.2019 uchwała Nr 10/360/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa drogi powiatowej Błądzim – Drzycim – Laskowice Szczegóły
Akty prawne 21.03.2019 uchwała Nr 10/359/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do osiedla Jar etap IIa: odcinek ul. Ł. Watzenrodego, Ugory, Polna, Legionów w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 21.03.2019 uchwała Nr 10/358/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy na zawarcie umowy dzierżawy Szczegóły
Akty prawne 21.03.2019 uchwała Nr 10/357/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 w 2018 r. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 19.03.2019 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO PONOWNIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW REALIZACJI ZADAŃ W OBSZARZE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W DEPARTAMENCIE SPRAW SPOŁECZNYCH – 10/2019 Szczegóły
Akty prawne 18.03.2019 ZARZĄDZENIE NR 23/2019 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 12 marca 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. analizy pozyskiwania dofinansowania przez Miasto Bydgoszcz i Gminę Miasta Toruń w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 18.03.2019 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO DYREKTORA WDECKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO – 9/2019 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 18.03.2019 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY (2 ETATY) DO SPRAW KONTROLI WDRAŻANIA W DEPARTAMENCIE KONTROLI WDRAŻANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH – 8/2019 Szczegóły