Typ Data Tytuł
Akty prawne 26.10.2018 uchwała Nr 40/1961/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Aktualizacja tablic informacyjnych na kujawsko-pomorskim odcinku szlaku Camino Polaco” Szczegóły
Akty prawne 25.10.2018 uchwała Nr 40/1960/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Rozwój kompetencji pracowników branży turystycznej województwa kujawsko-pomorskiego” Szczegóły
Akty prawne 25.10.2018 uchwała Nr 40/1959/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 25.10.2018 uchwała Nr 40/1958/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Galerii Sztuki „Wozownia” w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 25.10.2018 uchwała Nr 40/1957/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 25.10.2018 uchwała Nr 40/1956/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 25.10.2018 uchwała Nr 40/1955/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wszczęcia procedury powołania na stanowisko dyrektora Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni Agnieszki Brzezińskiej, bez przeprowadzania konkursu Szczegóły
Akty prawne 25.10.2018 uchwała Nr 40/1954/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 25.10.2018 uchwała Nr 40/1953/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 25.10.2018 uchwała Nr 40/1952/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 8.4.3 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach ZIT, Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Oś priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 25.10.2018 uchwała Nr 40/1951/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-167/18 Szczegóły
Akty prawne 25.10.2018 uchwała Nr 40/1950/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie akceptacji listy wszystkich ocenionych projektów w trakcie prac Komisji Oceny Projektów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (KOP ZIT) w ramach konkursu Nr RPKP.09.01.01-IZ.00-04-208/18 Szczegóły
Akty prawne 25.10.2018 uchwała Nr 40/1949/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie akceptacji listy wszystkich ocenionych projektów w trakcie prac Komisji Oceny Projektów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (KOP ZIT) w ramach konkursu Nr RPKP.10.01.03-IZ.00-04-204/18 Szczegóły
Akty prawne 25.10.2018 uchwała Nr 40/1948/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.08.04.01-IZ.00-04-176/18 Szczegóły
Akty prawne 25.10.2018 uchwała Nr 40/1947/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zatrudnienia dyrektora Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 25.10.2018 uchwała Nr 40/1946/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu powołania członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz określenia organizacji i trybu jej działania Szczegóły
Akty prawne 25.10.2018 uchwała Nr 40/1945/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację zużytego mienia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 25.10.2018 uchwała Nr 40/1944/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 25.10.2018 uchwała Nr 40/1943/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 25.10.2018 uchwała Nr 40/1942/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły