Typ Data Tytuł
Akty prawne 19.12.2018 uchwała Nr 4/119/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wpisu do Wykazu kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w dziedzinach Rynek pracy oraz Edukacja Szczegóły
Akty prawne 19.12.2018 uchwała Nr 4/118/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji składników majątkowych pozostających w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i nieruchomych składników majątkowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dzień 31 grudnia 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 19.12.2018 uchwała Nr 4/117/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o wynajmie pomieszczeń przy ul. Kopernika 4 w Toruniu będących w trwałym zarządzie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 19.12.2018 uchwała Nr 4/116/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania pod nazwą „Remont dachu” realizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 19.12.2018 uchwała Nr 4/115/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2014-2018 zadania pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka” realizowanego przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 19.12.2018 uchwała Nr 4/114/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka” realizowanego przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 19.12.2018 uchwała Nr 4/113/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania pod nazwą „Kultura w zasięgu 2.0” realizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 19.12.2018 uchwała Nr 4/112/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2018-2019 zadania pod nazwą „Kultura w zasięgu 2.0” realizowanego przez Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 19.12.2018 uchwała Nr 4/111/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania pod nazwą „Kultura w zasięgu 2.0” realizowanego przez Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 19.12.2018 uchwała Nr 4/110/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2018-2019 zadania pod nazwą „Kultura w zasięgu 2.0” realizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 19.12.2018 uchwała Nr 4/109/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiącą współwłasność Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 19.12.2018 uchwała Nr 4/108/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody „Centrum Reumatologii i Rehabilitacji” Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy na zawarcie umowy najmu Szczegóły
Akty prawne 19.12.2018 uchwała Nr 4/107/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody „Centrum Reumatologii i Rehabilitacji” Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy na zawarcie umowy najmu Szczegóły
Akty prawne 19.12.2018 uchwała Nr 4/106/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody „Centrum Reumatologii i Rehabilitacji” Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy na zawarcie umowy najmu Szczegóły
Akty prawne 19.12.2018 uchwała Nr 4/105/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody „Centrum Reumatologii i Rehabilitacji” Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy na zawarcie umowy najmu Szczegóły
Akty prawne 19.12.2018 uchwała Nr 4/104/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody „Centrum Reumatologii i Rehabilitacji” Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy na zawarcie umowy najmu Szczegóły
Akty prawne 17.12.2018 uchwała Nr 4/103/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew Szczegóły
Akty prawne 17.12.2018 uchwała Nr 4/102/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Chełmińskiego na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025” Szczegóły
Akty prawne 17.12.2018 uchwała Nr 4/101/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 17.12.2018 uchwała Nr 4/100/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Szczegóły