Typ Data Tytuł
Akty prawne 08.02.2019 uchwała Nr 4/105/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzewa Szczegóły
Akty prawne 08.02.2019 uchwała Nr 4/104/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-235/18 Szczegóły
Akty prawne 08.02.2019 uchwała Nr 4/103/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 08.02.2019 uchwała Nr 4/102/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi w 2018 roku Szczegóły
Akty prawne 08.02.2019 uchwała Nr 4/101/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020 Szczegóły
Akty prawne 08.02.2019 uchwała Nr 4/100/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie organizacji w Województwie Kujawsko-Pomorskim naboru propozycji operacji na 2019 r. do realizacji w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 Szczegóły
Akty prawne 07.02.2019 uchwała Nr 4/99/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji w 2019 roku programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” Szczegóły
Akty prawne 07.02.2019 uchwała Nr 4/98/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji w 2019 roku programu polityki zdrowotnej pn. „Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej” Szczegóły
Akty prawne 07.02.2019 uchwała Nr 4/97/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji w 2019 roku programu polityki zdrowotnej pn. „Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim” Szczegóły
Akty prawne 07.02.2019 uchwała Nr 4/96/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji w 2019 roku programu polityki zdrowotnej pn. „Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim” Szczegóły
Akty prawne 07.02.2019 uchwała Nr 4/95/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia oraz opublikowania Szczegółowego Opisu Osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 („SZOOP RPO”) Szczegóły
Akty prawne 07.02.2019 uchwała Nr 4/94/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 07.02.2019 uchwała Nr 4/93/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania umowy użyczenia nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Gimnazjalnej 2 Szczegóły
Akty prawne 07.02.2019 uchwała Nr 4/92/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego pn. „Aktywna Mama, aktywny Tata” w ramach Poddziałania 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze, Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Osi priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 07.02.2019 uchwała Nr 3/91/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Województwa Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 07.02.2019 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW GEODEZJI W DEPARTAMENCIE ROLNICTWA I GEODEZJI – 5/2019 Szczegóły
Akty prawne 05.02.2019 uchwała Nr 3/90/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 05.02.2019 uchwała Nr 3/89/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu weryfikacji w ramach konkursu Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-210/18 Szczegóły
Akty prawne 05.02.2019 uchwała Nr 3/88/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu weryfikacji w ramach konkursu Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-209/18 Szczegóły
Akty prawne 05.02.2019 uchwała Nr 3/87/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu weryfikacji w ramach konkursu Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-189/18 Szczegóły