Typ Data Tytuł
Akty prawne 15.05.2019 uchwała Nr 17/719/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego Szczegóły
Akty prawne 15.05.2019 uchwała Nr 17/718/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego planu działań dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 15.05.2019 uchwała Nr 17/717/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Planu działań na 2019 rok dla RPO WK-P na lata 2014-2020 za I kw. 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 15.05.2019 uchwała Nr 17/716/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie nieprzyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. „Podróże przyrodnicze po kujawsko-pomorskim” Szczegóły
Akty prawne 15.05.2019 uchwała Nr 17/715/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie nieprzyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. „Wycieczki jednodniowe w trakcie dwóch turnusów kolonijnych” Szczegóły
Akty prawne 15.05.2019 uchwała Nr 17/714/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 24/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2019 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. „Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki w województwie kujawsko-pomorskim” Szczegóły
Akty prawne 15.05.2019 uchwała Nr 17/713/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 23/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2019 roku Szczegóły
Akty prawne 15.05.2019 uchwała Nr 17/712/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 15.05.2019 uchwała Nr 17/711/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wykluczenia wykonawcy oraz rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego na usługę społeczną Szczegóły
Akty prawne 15.05.2019 uchwała Nr 17/710/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 15.05.2019 uchwała Nr 17/709/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 15.05.2019 uchwała Nr 17/708/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 15.05.2019 ZARZĄDZENIE NR 35/2019 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt pn. „Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2019 roku ” Szczegóły
Akty prawne 14.05.2019 uchwała Nr 17/707/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 14.05.2019 uchwała Nr 17/706/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę społeczną Szczegóły
Akty prawne 14.05.2019 uchwała Nr 17/705/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie rozwiązania umowy o realizację zadania publicznego pn. Harcerstwo to skauting plus niepodległość Szczegóły
Akty prawne 14.05.2019 uchwała Nr 17/704/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji projektu Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” na lata szkolne od 2019/2020 do 2022/2023 Szczegóły
Akty prawne 14.05.2019 uchwała Nr 17/703/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji projektu Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Humaniści na start!” na lata 2019-2021 Szczegóły
Akty prawne 14.05.2019 uchwała Nr 17/702/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza” Szczegóły
Akty prawne 14.05.2019 uchwała Nr 17/701/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy w 2018 roku Szczegóły