Typ Data Tytuł
Akty prawne 29.12.2018 uchwała Nr 5/169/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zakres udzielonego pełnomocnictwa likwidatorowi Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 29.12.2018 uchwała Nr 5/168/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji zakwalifikowanych do współfinansowania na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 29.12.2018 uchwała Nr 5/167/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do stosowania Książek Procedur dla działań delegowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 29.12.2018 uchwała Nr 5/166/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie likwidacji mienia i udzielenia upoważnienia dyrektorowi Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego na likwidację zużytego mienia Szczegóły
Akty prawne 29.12.2018 uchwała Nr 5/165/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki Szczegóły
Akty prawne 29.12.2018 uchwała Nr 5/164/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania pod nazwą „Zakup aparatu do magnetoterapii na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji dla Dzieci przy Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy” realizowanego przez Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 29.12.2018 uchwała Nr 5/163/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania pod nazwą „Zakup wyposażenia dla PBW, zakup gablot dla Muzeum Oświaty” realizowanego przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 29.12.2018 uchwała Nr 5/162/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2019 dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 21.12.2018 uchwała Nr 5/160/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania pod nazwą „Utrzymanie jednostki – zakup mebli, oprogramowania, sprzętu biurowego i komputerowego z akcesoriami” realizowanego przez Zespół Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 21.12.2018 uchwała Nr 5/159/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania pod nazwą „Zabezpieczenie nieruchomości w Chełmnie i Dusocinie” realizowanego przez Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą Szczegóły
Akty prawne 21.12.2018 uchwała Nr 5/158/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 21.12.2018 uchwała Nr 5/157/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 21.12.2018 uchwała Nr 5/156/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania pod nazwą „Zakup sprzętu komputerowego” realizowanego przez Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 21.12.2018 uchwała Nr 5/155/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania pod nazwą „Zakup i montaż bagażnika do IVECO” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 21.12.2018 uchwała Nr 5/154/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie odszkodowania przysługującego Województwu Kujawsko-Pomorskiemu Szczegóły
Akty prawne 21.12.2018 uchwała Nr 5/153/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 21.12.2018 uchwała Nr 5/152/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
Akty prawne 21.12.2018 uchwała Nr 5/151/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego i przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 21.12.2018 uchwała Nr 5/150/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa mostu drogowego im. J. Piłsudskiego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 21.12.2018 uchwała Nr 5/149/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg gminnych nowych numerów Szczegóły