Typ Data Tytuł
Akty prawne 11.09.2018 uchwała Nr 34/1662/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji zakwalifikowanych do współfinansowania na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 11.09.2018 uchwała Nr 34/1661/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 września 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 11.09.2018 uchwała Nr 34/1660/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia negocjacji z wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki Szczegóły
Akty prawne 11.09.2018 uchwała Nr 34/1659/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 września 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 11.09.2018 uchwała Nr 34/1658/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 września 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 11.09.2018 uchwała Nr 34/1657/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 września 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 11.09.2018 uchwała Nr 34/1656/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 września 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 11.09.2018 uchwała Nr 34/1655/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 września 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 11.09.2018 uchwała Nr 34/1654/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 września 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego na 2018 rok Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni Szczegóły
Akty prawne 11.09.2018 uchwała Nr 34/1653/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 września 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 11.09.2018 uchwała Nr 34/1652/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 września 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 11.09.2018 uchwała Nr 34/1651/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 września 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 11.09.2018 uchwała Nr 34/1650/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 września 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Galerii Sztuki „Wozownia” w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 11.09.2018 uchwała Nr 34/1649/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 11.09.2018 uchwała Nr 34/1648/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz przyjęcia regulaminu funkcjonowania Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 11.09.2018 uchwała Nr 34/1647/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody Centrum Medycznemu „OLK-MED” Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu na zawarcie umowy najmu Szczegóły
Akty prawne 11.09.2018 uchwała Nr 34/1646/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zakupu nieruchomości Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 11.09.2018 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW ROZWOJU GOSPODARCZEGO W DEPARTAMENCIE NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO, ROZWOJU GOSPODARCZEGO I TRANSPORTU URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO – 58/2018 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 11.09.2018 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW KONTROLI W DEPARTAMENCIE KONTROLI I AUDYTU URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO – 57/2018 Szczegóły
Akty prawne 10.09.2018 uchwała Nr 34/1645/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 września 2018 r. w sprawie użyczenia nieruchomości i podania do publicznej wiadomości wykazu Szczegóły