Typ Data Tytuł
Akty prawne 30.01.2019 uchwała Nr 2/34/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. Kujawskie tradycje – nasza tożsamość Szczegóły
Akty prawne 30.01.2019 uchwała Nr 2/33/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. Festiwal Podróżniczy ŚwiatoPogląd Szczegóły
Akty prawne 30.01.2019 uchwała Nr 2/32/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa ul. Jeżynowej w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 30.01.2019 uchwała Nr 2/31/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa drogi wewnętrznej od ul. Żwirki i Wigury w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 30.01.2019 uchwała Nr 2/30/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi na dz. nr 221/3 w miejscowości Bukowiec Szczegóły
Akty prawne 30.01.2019 uchwała Nr 2/29/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa ul. Ułańskiej z poszerzeniem pasa drogowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 30.01.2019 uchwała Nr 2/28/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa ul. Kaplicznej w Bydgoszczy Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 30.01.2019 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW ROZLICZANIA PROJEKTÓW W WYDZIALE AUTORYZACJI PŁATNOŚCI I KONTROLI W DEPARTAMENCIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH – 4/2019 Szczegóły
Akty prawne 24.01.2019 uchwała Nr 6/259/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni Szczegóły
Akty prawne 24.01.2019 uchwała Nr 6/258/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego „Pałacu Lubostroń” w Lubostroniu Szczegóły
Akty prawne 24.01.2019 uchwała Nr 6/257/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 24.01.2019 uchwała Nr 6/256/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Galerii Sztuki „Wozownia” w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 24.01.2019 uchwała Nr 6/255/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 24.01.2019 uchwała Nr 6/254/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 24.01.2019 uchwała Nr 6/253/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 24.01.2019 uchwała Nr 6/252/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia opinii do planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 24.01.2019 uchwała Nr 6/251/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu Nr RPKP.04.03.00-IZ.00-04-152/18 Szczegóły
Akty prawne 24.01.2019 uchwała Nr 6/250/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 grudnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 24.01.2019 uchwała Nr 6/249/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy z ocenionym projektem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla wezwania Nr RPKP.02.01.00-IZ.00-04-43P/17 Szczegóły
Akty prawne 24.01.2019 ZARZĄDZENIE NR 1/2019 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne Szczegóły