Typ Data Tytuł
Akty prawne 21.03.2019 uchwała Nr 10/365/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zrzeczenia się odszkodowania przysługującego Województwu Kujawsko-Pomorskiemu Szczegóły
Akty prawne 21.03.2019 uchwała Nr 10/364/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie oddania w dzierżawę części nieruchomości oraz wywieszenia wykazu Szczegóły
Akty prawne 21.03.2019 uchwała Nr 10/363/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, ustalenia ceny i podania do publicznej wiadomości wykazu Szczegóły
Akty prawne 21.03.2019 uchwała Nr 10/362/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Szczegóły
Akty prawne 21.03.2019 uchwała Nr 10/361/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa infrastruktury drogowej do budynku handlowo-usługowego zlokalizowanego na dz. nr 197/7 oraz 197/10 w Nakle nad Notecią Szczegóły
Artykuł 21.03.2019 Informacji o stanie mienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku Szczegóły
Akty prawne 21.03.2019 uchwała Nr 10/360/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa drogi powiatowej Błądzim – Drzycim – Laskowice Szczegóły
Akty prawne 21.03.2019 uchwała Nr 10/359/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do osiedla Jar etap IIa: odcinek ul. Ł. Watzenrodego, Ugory, Polna, Legionów w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 21.03.2019 uchwała Nr 10/358/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy na zawarcie umowy dzierżawy Szczegóły
Akty prawne 21.03.2019 uchwała Nr 10/357/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 w 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 18.03.2019 ZARZĄDZENIE NR 23/2019 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 12 marca 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. analizy pozyskiwania dofinansowania przez Miasto Bydgoszcz i Gminę Miasta Toruń w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Artykuł 18.03.2019 Zapytanie ofertowe na usługę wsparcia technicznego systemu Logosystem Szczegóły
Akty prawne 18.03.2019 uchwała Nr 9/356/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-146/17 Szczegóły
Akty prawne 18.03.2019 uchwała Nr 9/355/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 18.03.2019 uchwała Nr 9/354/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 17/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą „Zwiększenie dostępu osób z niepełnosprawnością do lecznictwa specjalistycznego, terapii i rehabilitacji” Szczegóły
Akty prawne 18.03.2019 uchwała Nr 9/353/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 14/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku pod nazwą „Badanie kondycji trzeciego sektora i sytuacji wolontariatu w województwie kujawsko-pomorskim” Szczegóły
Akty prawne 18.03.2019 uchwała Nr 9/352/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 13/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku pod nazwą „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych” Szczegóły
Akty prawne 18.03.2019 uchwała Nr 9/351/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 12/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku pod nazwą „Zorganizowanie i przeprowadzenie bloku szkoleniowo-doradczego, skierowanego do organizacji pozarządowych” Szczegóły
Akty prawne 18.03.2019 uchwała Nr 9/350/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-157/18 Szczegóły
Akty prawne 18.03.2019 uchwała Nr 9/349/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-205/18 runda II Szczegóły