Typ Data Tytuł
Akty prawne 06.11.2018 uchwała Nr 42/2017/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg gminnych nowych numerów Szczegóły
Akty prawne 02.11.2018 uchwała Nr 41/2016/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 26/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2018 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój koszykówki w województwie kujawsko-pomorskim” Szczegóły
Akty prawne 02.11.2018 uchwała Nr 41/2013/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia Konkursu „ODKRYWCA 2018” będącego Wyróżnieniami Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dziedzinie turystyki Szczegóły
Akty prawne 02.11.2018 uchwała Nr 41/2012/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy stypendystów projektu pt. „Humaniści na start!” Szczegóły
Akty prawne 02.11.2018 uchwała Nr 41/2011/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy pozytywnie zweryfikowanych wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach naboru ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania „Ziemia Gotyku” Nr naboru LGD 6/2018 (nabór IZ RPO WK-P nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-181/18) Szczegóły
Akty prawne 02.11.2018 uchwała Nr 41/2010/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu Nr RPKP.04.03.00-IZ.00-04-152/18 Szczegóły
Akty prawne 02.11.2018 uchwała Nr 41/2009/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej Szczegóły
Akty prawne 02.11.2018 uchwała Nr 41/2008/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego „Pałacu Lubostroń” w Lubostroniu Szczegóły
Akty prawne 02.11.2018 uchwała Nr 41/2007/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 02.11.2018 uchwała Nr 41/2006/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 30.10.2018 uchwała Nr 41/2004/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji listy wszystkich ocenionych projektów w trakcie prac Komisji Oceny Projektów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (KOP ZIT) w ramach konkursu Nr RPKP.09.01.01-IZ.00-04-208/18 Szczegóły
Akty prawne 30.10.2018 uchwała Nr 41/2003/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (KOP ZIT) w ramach konkursu Nr RPKP.10.01.01-IZ.00-04-127/17 Szczegóły
Akty prawne 30.10.2018 uchwała Nr 41/2002/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT, Działania 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 30.10.2018 uchwała Nr 41/2001/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 30.10.2018 uchwała Nr 41/2000/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 30.10.2018 uchwała Nr 41/1999/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 30.10.2018 uchwała Nr 41/1998/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 30.10.2018 uchwała Nr 41/1997/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Pałacu Lubostroń w Lubostroniu Szczegóły
Akty prawne 30.10.2018 uchwała Nr 41/1996/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 30.10.2018 uchwała Nr 41/1995/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy Szczegóły