Typ Data Tytuł
Akty prawne 14.01.2019 uchwała Nr 6/240/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 14.01.2019 uchwała Nr 6/239/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 14.01.2019 uchwała Nr 6/235/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-205/18, runda II Szczegóły
Akty prawne 14.01.2019 uchwała Nr 6/234/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.04.06.01-IZ.00-04-158/18 Szczegóły
Akty prawne 14.01.2019 uchwała Nr 6/233/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy z ocenionym projektem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla wezwania Nr RPKP.02.01.00-IZ.00-04-43P/17 Szczegóły
Akty prawne 14.01.2019 uchwała Nr 6/232/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Szczegóły
Akty prawne 09.01.2019 uchwała Nr 6/231/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej „Informacja i promocja RPO WK-P na 2019 rok” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 09.01.2019 uchwała Nr 6/230/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Inwestycyjnej z Biznesplanem dla Instrumentów Finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Obszar 1 Szczegóły
Akty prawne 09.01.2019 uchwała Nr 6/229/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Inwestycyjnej dla Instrumentów Finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 09.01.2019 uchwała Nr 6/228/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym na 2019 rok dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 09.01.2019 uchwała Nr 6/227/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Planu Działań Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 09.01.2019 uchwała Nr 6/226/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 09.01.2019 uchwała Nr 6/225/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu na zawarcie umowy dzierżawy Szczegóły
Akty prawne 09.01.2019 uchwała Nr 6/224/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania na usługę społeczną Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 08.01.2019 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW EDUKACJI PRZYRODNICZEJ W DEPARTAMENCIE ŚRODOWISKA – 2/2019 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 08.01.2019 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY (2 ETATY) DO SPRAW DZIEDZICTWA NARODOWEGO W DEPARTAMENCIE KULTURY I EDUKACJI – 1/2019 Szczegóły
Akty prawne 04.01.2019 uchwała Nr 6/223/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 04.01.2019 uchwała Nr 6/222/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zaopiniowania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Inowrocław na lata 2019-2033 Szczegóły
Akty prawne 04.01.2019 uchwała Nr 6/221/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa ul. Szosa Okrężna na odcinku od ul. Łukasiewicza do Trasy Średnicowej Północnej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 04.01.2019 uchwała Nr 6/220/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej (ul. Młodzieżowa) w miejscowości Górsk, gmina Zławieś Wielka Szczegóły