Typ Data Tytuł
Akty prawne 30.10.2018 uchwała Nr 41/1994/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 30.10.2018 uchwała Nr 41/1993/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Galerii Sztuki „Wozownia” w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 30.10.2018 uchwała Nr 41/1992/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 30.10.2018 uchwała Nr 41/1991/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 30.10.2018 uchwała Nr 40/1990/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej Szczegóły
Akty prawne 30.10.2018 uchwała Nr 40/1989/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej Szczegóły
Akty prawne 30.10.2018 uchwała Nr 40/1988/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej Szczegóły
Akty prawne 30.10.2018 uchwała Nr 40/1987/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej Szczegóły
Akty prawne 30.10.2018 uchwała Nr 40/1986/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej Szczegóły
Akty prawne 30.10.2018 uchwała Nr 40/1985/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej Szczegóły
Akty prawne 29.10.2018 uchwała Nr 40/1984/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-157/18 Szczegóły
Akty prawne 29.10.2018 uchwała Nr 40/1983/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-157/18 Szczegóły
Akty prawne 29.10.2018 uchwała Nr 40/1982/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego pn. „W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz – masz – certyfikowane szkolenia językowe” w ramach Poddziałania 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych, Działania 10.4 Edukacja dorosłych, Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 29.10.2018 uchwała Nr 40/1981/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wyboru laureatów konkursu dla dziennikarzy prasowych, internetowych, radiowych i telewizyjnych pod nazwą „Fundusze europejskie dla Kujawsko-Pomorskiego” Szczegóły
Akty prawne 29.10.2018 uchwała Nr 40/1980/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, schemat: System parkingów „parkuj i jedź”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 29.10.2018 uchwała Nr 40/1979/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.01.02.01-IZ.00-04-195/18 Szczegóły
Akty prawne 29.10.2018 uchwała Nr 40/1978/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla wezwania Nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-50P/18 Szczegóły
Akty prawne 29.10.2018 uchwała Nr 40/1977/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.01.04.02-IZ.00-04-123/17 Szczegóły
Akty prawne 29.10.2018 uchwała Nr 40/1976/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.04.03.00-IZ.00-04-037/16 Szczegóły
Akty prawne 29.10.2018 uchwała Nr 40/1975/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.04.03.00-IZ.00-04-152/18 Szczegóły