Typ Data Tytuł
Akty prawne 25.10.2018 uchwała Nr 40/1945/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację zużytego mienia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 25.10.2018 uchwała Nr 40/1944/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 25.10.2018 uchwała Nr 40/1943/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 25.10.2018 uchwała Nr 40/1942/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 25.10.2018 uchwała Nr 40/1941/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2018 dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 25.10.2018 uchwała Nr 40/1940/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania pod nazwą „Zakup urządzenia z osprzętem do diagnozy i terapii Biofeedback”, realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 25.10.2018 uchwała Nr 40/1939/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Województwa Szczegóły
Akty prawne 25.10.2018 uchwała Nr 40/1938/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramów rzeczowo-finansowych na rok 2018 zadań realizowanych przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 25.10.2018 uchwała Nr 40/1937/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2017-2019 zadania pod nazwą „Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy – przygotowanie dokumentacji”, realizowanego przez Filharmonię Pomorską im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 25.10.2018 uchwała Nr 40/1936/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania pod nazwą „Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy – przygotowanie dokumentacji”, realizowanego przez Filharmonię Pomorską im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 24.10.2018 uchwała Nr 40/1935/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania pod nazwą „Remonty”, realizowanego przez Brodnicki Park Krajobrazowy w Grzmięcy Szczegóły
Akty prawne 24.10.2018 uchwała Nr 40/1934/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania pod nazwą „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby WPZP w Bydgoszczy przy ul. Sułkowskiego 58A”, realizowanego przez Wojewódzką Przychodnię Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 24.10.2018 uchwała Nr 40/1933/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania pod nazwą Wspieranie działań muzealnych „Prace konserwatorskie w obiektach architektonicznych – muzealiach w Muzeum Etnograficznym w Toruniu”, realizowanego przez Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 24.10.2018 uchwała Nr 40/1932/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 24.10.2018 uchwała Nr 40/1931/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 24.10.2018 uchwała Nr 40/1930/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 24.10.2018 uchwała Nr 40/1929/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Jaranówek, gm. Brześć Kujawski Szczegóły
Akty prawne 24.10.2018 uchwała Nr 40/1928/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa skrzyżowania Kolonijna – Słoneczna w Osielsku w ciągu drogi powiatowej nr 1508C Niemcz – Jarużyn na odcinku od km 1+965 do km 2+061 (do granicy pasa drogowego drogi gminnej – ul. Jana Pawła II), długość 0,096 km Szczegóły
Akty prawne 24.10.2018 uchwała Nr 40/1927/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa oraz poszerzenie drogi gminnej ulicy Konopnickiej w Kowalu odcinek Nr 2 Szczegóły
Akty prawne 24.10.2018 uchwała Nr 40/1926/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa oraz poszerzenie drogi gminnej ulicy Konopnickiej w Kowalu odcinek Nr 1 Szczegóły