Typ Data Tytuł
Akty prawne 26.04.2019 uchwała Nr 15/585/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 26.04.2019 uchwała Nr 15/584/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 26.04.2019 uchwała Nr 15/583/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 26.04.2019 uchwała Nr 15/582/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku w likwidacji Szczegóły
Akty prawne 26.04.2019 uchwała Nr 15/581/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przedbojewice, gmina Kruszwica Szczegóły
Akty prawne 26.04.2019 uchwała Nr 15/580/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1829C Cielęta – Szczutowo – Górzno na odcinku Cielęta – Jastrzębie Szczegóły
Akty prawne 26.04.2019 uchwała Nr 15/579/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Kapituły Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pod nazwą „Rodzynki z pozarządówki” Szczegóły
Akty prawne 26.04.2019 uchwała Nr 15/578/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 13/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku pod nazwą „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych” Szczegóły
Akty prawne 26.04.2019 uchwała Nr 15/577/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie uwzględnienia w części odwołania złożonego przez Wykonawcę Szczegóły
Akty prawne 25.04.2019 uchwała Nr 14/576/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu Nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-214/18 Szczegóły
Akty prawne 25.04.2019 uchwała Nr 14/575/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie nieprzyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. Sprawny może więcej Szczegóły
Akty prawne 25.04.2019 uchwała Nr 14/574/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie nieprzyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. Akademia Twórczego Rozwoju „Urwis” Szczegóły
Akty prawne 25.04.2019 uchwała Nr 14/573/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie procedur zlecania, realizacji i rozliczenia zadań publicznych dofinansowanych z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Szczegóły
Akty prawne 25.04.2019 uchwała Nr 14/572/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie akceptacji listy wszystkich ocenionych projektów w trakcie prac Komisji Oceny Projektów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (KOP ZIT) w ramach konkursu Nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04-247/18 Szczegóły
Akty prawne 25.04.2019 uchwała Nr 14/571/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020 Szczegóły
Akty prawne 25.04.2019 uchwała Nr 14/570/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020 Szczegóły
Akty prawne 25.04.2019 uchwała Nr 14/569/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie projektu planu rzeczowo-finansowego wydatkowania środków Funduszu Kolejowego w 2020 r. Szczegóły
Akty prawne 25.04.2019 uchwała Nr 14/568/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę społeczną Szczegóły
Akty prawne 25.04.2019 uchwała Nr 14/567/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie odrzucenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 25.04.2019 uchwała Nr 14/566/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii do planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Włocławku na rok 2019 Szczegóły