Typ Data Tytuł
Ogłoszenia o naborze 16.09.2019 Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu zatrudni pracownika na stanowisku nauczyciela – konsultanta ds. przedmiotów zawodowych Szczegóły
Artykuł 12.09.2019 Zapytanie ofertowe – pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad pracami budowlanymi zaprojektowania i wybudowania budynku warsztatów praktycznej nauki zawodu, w Bydgoszczy w ramach projektu pn. „Usłyszeć potrzeby – wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy” Szczegóły
Artykuł 27.08.2019 Oferta na zadanie Przedstawienie teatralne „Strażnicy Galaktyki, tylko że Musical” Szczegóły
Artykuł 26.08.2019 Oferta na zadanie Nowa Muzyka dawna Szczegóły
Artykuł 10.04.2019 OGŁOSZENIE NABORU PARTNERÓW Szczegóły
Artykuł 01.03.2019 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza do złożenia oferty na publikację w 2019 roku ogłoszeń w prasie o zasięgu regionalnym Szczegóły
Artykuł 23.11.2018 Zapytanie ofertowe na kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu warsztatów pn. Kawiarenka Naprawcza Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 05.11.2018 Nauczyciel – konsultant ds. przedmiotów przyrodniczych Szczegóły
Artykuł 31.10.2018 Informacja o przyznanej dotacji dla Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Kujawsko-Pomorski na realizację zadania pn. „Rok Harcerstwa Kujawsko-Pomorskiego – Obozy ZHR” Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 31.10.2018 Księgowy Szczegóły
Artykuł 07.09.2018 Informacja o przyznanej dotacji dla Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej Związku Harcerstwa Polskie na realizację zadania pn. „Zlot 100-lecia Związku Harcerstwa Polskiego-Wyspa Sobieszewska 2018” Szczegóły
Artykuł 22.08.2018 Wybór Partnerów do projektu „Kujawsko-Pomorskie – rozwój poprzez kulturę 2018” Szczegóły
Artykuł 14.06.2018 OGŁOSZENIE NABORU PARTNERÓW Szczegóły
Artykuł 11.06.2018 Szacowanie wartości dla zamówienia: Raport nt. dobrych praktyk i rekomendacje dla instytucji zarządzającej RPO WK-P, w celu skutecznego wdrażania inteligentnych specjalizacji regionalnych – Feedback Paper Szczegóły
Artykuł 06.06.2018 Informacja o przyznanej dotacji dla Klub Jazdy Konnej „Joker” w Działowie im. 8 Pułku Strzelców Konnych w Chełmnie na realizację zadania pn. „Wykonanie pomnika upamiętniającego ułanów 8 Pułku Strzelców Konnych na płycie rynku w Chełmnie” Szczegóły
Artykuł 30.11.2017 Zapytanie ofertowe dotyczące druku wraz z przygotowaniem do druku opracowania pt.: Środki z perspektywy 2007-2013 w województwie kujawsko-pomorskim. Podsumowanie. Szczegóły
Artykuł 27.11.2017 Zapytanie ofertowe – zakup i dostarczenie produktów spożywczych Szczegóły
Artykuł 09.11.2017 Zapytanie ofertowe – Departament Promocji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie projektów graficznych, wydruk i dostarczenie kalendarzy ściennych trójdzielnych oraz dwóch rodzajów kalendarzy biurkowych na 2018 rok. Szczegóły
Artykuł 27.09.2017 Ogłoszenie wyników Otwartego Konkursu Ofert nr 28/2017 Szczegóły
Artykuł 04.08.2017 Toruński Festiwal Nowego Cyrku – Oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Szczegóły