Typ Data Tytuł
Artykuł 10.04.2019 OGŁOSZENIE NABORU PARTNERÓW Szczegóły
Artykuł 01.03.2019 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza do złożenia oferty na publikację w 2019 roku ogłoszeń w prasie o zasięgu regionalnym Szczegóły
Artykuł 23.11.2018 Zapytanie ofertowe na kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu warsztatów pn. Kawiarenka Naprawcza Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 05.11.2018 Nauczyciel – konsultant ds. przedmiotów przyrodniczych Szczegóły
Artykuł 31.10.2018 Informacja o przyznanej dotacji dla Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Kujawsko-Pomorski na realizację zadania pn. „Rok Harcerstwa Kujawsko-Pomorskiego – Obozy ZHR” Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 31.10.2018 Księgowy Szczegóły
Artykuł 07.09.2018 Informacja o przyznanej dotacji dla Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej Związku Harcerstwa Polskie na realizację zadania pn. „Zlot 100-lecia Związku Harcerstwa Polskiego-Wyspa Sobieszewska 2018” Szczegóły
Artykuł 22.08.2018 Wybór Partnerów do projektu „Kujawsko-Pomorskie – rozwój poprzez kulturę 2018” Szczegóły
Artykuł 14.06.2018 OGŁOSZENIE NABORU PARTNERÓW Szczegóły
Artykuł 11.06.2018 Szacowanie wartości dla zamówienia: Raport nt. dobrych praktyk i rekomendacje dla instytucji zarządzającej RPO WK-P, w celu skutecznego wdrażania inteligentnych specjalizacji regionalnych – Feedback Paper Szczegóły
Artykuł 06.06.2018 Informacja o przyznanej dotacji dla Klub Jazdy Konnej „Joker” w Działowie im. 8 Pułku Strzelców Konnych w Chełmnie na realizację zadania pn. „Wykonanie pomnika upamiętniającego ułanów 8 Pułku Strzelców Konnych na płycie rynku w Chełmnie” Szczegóły
Artykuł 30.11.2017 Zapytanie ofertowe dotyczące druku wraz z przygotowaniem do druku opracowania pt.: Środki z perspektywy 2007-2013 w województwie kujawsko-pomorskim. Podsumowanie. Szczegóły
Artykuł 27.11.2017 Zapytanie ofertowe – zakup i dostarczenie produktów spożywczych Szczegóły
Artykuł 09.11.2017 Zapytanie ofertowe – Departament Promocji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie projektów graficznych, wydruk i dostarczenie kalendarzy ściennych trójdzielnych oraz dwóch rodzajów kalendarzy biurkowych na 2018 rok. Szczegóły
Artykuł 27.09.2017 Ogłoszenie wyników Otwartego Konkursu Ofert nr 28/2017 Szczegóły
Artykuł 04.08.2017 Toruński Festiwal Nowego Cyrku – Oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Szczegóły
Artykuł 24.03.2017 OGŁOSZENIE NABORU PARTNERÓW Szczegóły
Artykuł 20.03.2017 Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie badania dotyczącego projektu „Kujawsko-Pomorskie – rozwój poprzez kulturę 2016” Szczegóły
Artykuł 15.12.2016 Zaproszenie do złożenia oferty – publikacja wkładki informacyjno-promocyjnej Szczegóły
Artykuł 28.11.2016 Zapytanie ofertowe – Produkty spożywcze na spotkania i szkolenia dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WK-P Szczegóły