Typ Data Tytuł
Artykuł 30.12.2019 Informacja o przedłużeniu do 31 grudnia 2020 r. terminu obowiązywania zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych Szczegóły
Artykuł 02.01.2019 Informacja o przedłużeniu do 31 grudnia 2019 r. terminu obowiązywania zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych Szczegóły
Artykuł 08.06.2017 Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji sp. z o.o. Szczegóły
Artykuł 08.06.2017 Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych sp. z o.o. (dawniej: Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna sp. z o.o.) Szczegóły
Artykuł 08.06.2017 Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. Szczegóły
Artykuł 08.06.2017 Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. Szczegóły
Artykuł 08.06.2017 Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. Szczegóły
Artykuł 08.06.2017 Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o. Szczegóły
Artykuł 08.06.2017 Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Szczegóły
Artykuł 08.06.2017 Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. Szczegóły
Artykuł 08.06.2017 Uzdrowisko Ciechocinek S.A. (dawniej: Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A.) Szczegóły
Artykuł 08.06.2017 POLREGIO sp. z o.o. Szczegóły
Artykuł 08.06.2017 Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku sp. z o.o. Szczegóły
Artykuł 08.06.2017 Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Szczegóły
Artykuł 08.06.2017 Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego sp. z o.o. Szczegóły
Artykuł 13.10.2016 Informacja o przedłużeniu do 31 grudnia 2018 r. terminu obowiązywania zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych Szczegóły
Artykuł 03.03.2016 Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 11.02.2016 Sprawozdania zbiorcze z realizacji zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych w zakresie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Informacja dotycząca bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie transportu kolejowego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 04.02.2016 Wydawanie i zmiana zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób Szczegóły