Finanse – Sprawozdania (RB) – 2017

Typ Data Tytuł
Artykuł 20.10.2017 Rb-Z Kwartalne sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku Szczegóły
Artykuł 20.10.2017 Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2017 Szczegóły
Artykuł 20.07.2017 Rb-Z Kwartalne sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku Szczegóły
Artykuł 20.07.2017 Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017 Szczegóły
Artykuł 24.04.2017 Rb-Z Kwartalne sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku Szczegóły
Artykuł 24.04.2017 Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2017 Szczegóły