akty prawne

Typ Data Tytuł
Akty prawne 05.08.2020 ZARZĄDZENIE NR 59/2020 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO–POMORSKIEGO z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzania egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne Szczegóły
Akty prawne 04.08.2020 ZARZĄDZENIE NR 58 /2020 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Departamentu Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego Szczegóły
Akty prawne 30.07.2020 ZARZĄDZENIE NR 57/2020 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO W TORUNIU z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia listy podmiotów leczniczych oraz indywidualnych praktyk lekarskich i indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, które są uprawnione do prowadzenia staży podyplomowych Szczegóły
Akty prawne 21.07.2020 Zarządzenie Nr 56/2020 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie schematu procedury kontroli oraz sposobu przeprowadzania analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą Szczegóły
Akty prawne 21.07.2020 ZARZĄDZENIE Nr 55/2020 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie powołania Kapituły XII Wojewódzkiego Konkursu im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej pn. „Oni tworzyli naszą historię” Szczegóły
Akty prawne 16.07.2020 ZARZĄDZENIE NR 54/2020 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie projektu uchwały w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii Szczegóły
Akty prawne 14.07.2020 ZARZĄDZENIE NR 53/2020 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Departamentu Współpracy Międzynarodowej Szczegóły
Akty prawne 13.07.2020 ZARZĄDZENIE NR 52/2020 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO–POMORSKIEGO z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzania egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne Szczegóły
Akty prawne 13.07.2020 ZARZĄDZENIE NR 51/2020 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu roboczego do spraw dostępności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 09.07.2020 ZARZĄDZENIE NR 50/2020 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 7 lipca 2020 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 18.06.2020 ZARZĄDZENIE NR 48/2020 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Departamentu Organizacyjnego Szczegóły
Akty prawne 29.05.2020 ZARZĄDZENIE NR 41/2020 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 maja 2020r. Szczegóły
Akty prawne 15.05.2020 ZARZĄDZENIE NR 39/2020 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Departamentu Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego Szczegóły
Akty prawne 15.05.2020 ZARZĄDZENIE NR 38 /2020 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Departamentu Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Szczegóły
Akty prawne 08.05.2020 UCHWAŁA NR XIX/315/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów Szczegóły
Akty prawne 08.05.2020 UCHWAŁA NR XIX/314/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie powierzenia zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej na czas realizacji inwestycji Szczegóły
Akty prawne 15.04.2020 UCHWAŁA NR XVIII/308/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 15.04.2020 UCHWAŁA NR XVIII/307/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 8 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. L Rydygiera w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 07.04.2020 ZARZĄDZENIE NR 29/2020 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie akceptacji wysokości opłaty za kształcenie w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 07.04.2020 ZARZĄDZENIE NR 28/2020 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 3 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem (SARS-CoV-2) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Szczegóły