akty prawne

Typ Data Tytuł
Akty prawne 08.10.2019 ZARZĄDZENIE NR 70/2019 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 7 października 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Departamentu Zdrowia Szczegóły
Akty prawne 04.09.2019 ZARZĄDZENIE NR 57/2019 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 4 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Departamentu Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 03.09.2019 ZARZĄDZENIE NR 56/2019 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 2 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Departamentu Spraw Społecznych Szczegóły
Akty prawne 03.09.2019 ZARZĄDZENIE NR 55/2019 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 2 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Wydziału Certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Szczegóły
Akty prawne 01.08.2019 ZARZĄDZENIE NR 48/2019 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO W TORUNIU z dnia 5 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia listy podmiotów leczniczych oraz indywidualnych praktyk lekarskich i indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, które są uprawnione do prowadzenia staży podyplomowych. Szczegóły
Akty prawne 01.08.2019 ZARZĄDZENIE NR 50/2019 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Departamentu Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego Szczegóły
Akty prawne 25.07.2019 ZARZĄDZENIE NR 52 /2019 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO–POMORSKIEGO z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzania egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne Szczegóły
Akty prawne 17.07.2019 UCHWAŁA NR 27/1245/19 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 26/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2019 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. „Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki w województwie kujawsko-pomorskim” Szczegóły
Akty prawne 16.07.2019 ZARZĄDZENIE NR 51/2019 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Biura Radców Prawnych Szczegóły
Akty prawne 16.07.2019 ZARZĄDZENIE NR 49/2019 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Departamentu Kontroli Wdrażania Funduszy Europejskich Szczegóły
Akty prawne 25.04.2019 ZARZĄDZENIE NR 31/19 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do spraw przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przedmiotem, którego będzie rozbudowa systemu informacji przestrzennej w obszarze geoportalu oraz rozbudowa rejestrów w Systemie Informacji Przestrzennej. Szczegóły
Akty prawne 25.04.2019 ZARZĄDZENIE NR 19/2019 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 4 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu ds. obwodów łowieckich Szczegóły
Akty prawne 25.04.2019 ZARZĄDZENIE NR 17/2019 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Wdrażającego Projekt pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!” Szczegóły
Akty prawne 11.04.2019 ZARZĄDZENIE NR 28/2019 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 3 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do weryfikowania wniosków o przyznanie środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 11.04.2019 ZARZĄDZENIE NR 27/2019 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. programowania przyszłej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027 Szczegóły
Akty prawne 11.04.2019 ZARZĄDZENIE NR 18/2019 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne” w komórkach organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 08.04.2019 ZARZĄDZENIE NR 26/2019 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 3 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Programowej ds. rozwoju Szlaku św. Jakuba w województwie kujawsko-pomorskim Szczegóły
Akty prawne 13.03.2019 ZARZĄDZENIE NR 22/2019 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie powołania Regionalnej Grupy Refleksyjnej w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” Szczegóły
Akty prawne 13.03.2019 Zarządzenie nr 21/2019 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 12 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 05.03.2019 ZARZĄDZENIE NR 12/2019 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 lutego 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania i realizacji projektu „Zdrowi i aktywni w pracy” Szczegóły