Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 19.01.2018 Karta informacyjna 30/2018 Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 19.01.2018 Oświadczenie majątkowe Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.01.2018 Karta informacyjna 29/2018 Szczegóły
Akty prawne 18.01.2018 uchwała Nr 52/2442/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 18.01.2018 uchwała Nr 52/2441/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 18.01.2018 uchwała Nr 52/2440/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego „Pałacu Lubostroń” w Lubostroniu Szczegóły
Akty prawne 18.01.2018 uchwała Nr 52/2439/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 18.01.2018 uchwała Nr 52/2438/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 18.01.2018 uchwała Nr 52/2437/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 18.01.2018 uchwała Nr 52/2436/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Galerii Sztuki „Wozownia” w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 18.01.2018 uchwała Nr 52/2435/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 18.01.2018 uchwała Nr 52/2434/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 18.01.2018 uchwała Nr 52/2433/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.01.01.00-IZ.00-04-122/17 Szczegóły
Akty prawne 18.01.2018 uchwała Nr 52/2432/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni Szczegóły
Akty prawne 18.01.2018 uchwała Nr 52/2431/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pod nazwą ,,Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy – Remonty budynków” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.01.2018 Karta informacyjna 20/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.01.2018 Karta informacyjna 19/2018 Szczegóły
Akty prawne 18.01.2018 uchwała Nr 52/2430/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pod nazwą „Modernizacja dróg” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.01.2018 Karta informacyjna 27/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.01.2018 Karta informacyjna 28/2018 Szczegóły