Finanse – Informacje dla woj. jed. org. – 2018

Typ Data Tytuł
Artykuł 17.07.2017 Uchwała Nr XLVIII/1253/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Szczegóły
Artykuł 14.07.2017 Uchwała Nr 28/1296/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2018 Szczegóły