Finanse – Informacje dla woj. jed. org. – 2021

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.07.2020 Formularze do wypełnienia stanowiące tabele do załącznika nr 1 do uchwały Nr 28/1199/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2021 Szczegóły