Finanse – Informacje dla woj. jed. org. – 2022

Typ Data Tytuł
Artykuł 26.07.2021 Formularze do wypełnienia stanowiące tabele do załącznika nr 1 do uchwały Nr 28/1215/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2022 Szczegóły