Kultura i Dziedzictwo Narodowe – Granty w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w zakresie kultury – Tryb konkursowy

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.03.2021 Wyniki otwartego konkursu ofert nr 1/2021 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2021 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Szczegóły
Artykuł 12.03.2020 Wyniki otwartego konkursu ofert nr 2/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2020 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Szczegóły
Artykuł 21.03.2019 Wyniki otwartego konkursu ofert nr 1/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2019 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Szczegóły
Artykuł 04.01.2019 Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 5/199/18 z dnia 18 grudnia 2018 r ogłosił otwarty konkurs nr 1/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2019 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Szczegóły