Kultura i Dziedzictwo Narodowe – Konkursy na stanowisko dyrektora

Typ Data Tytuł
Artykuł 08.06.2021 Zgodnie z art. 15 ust. 5a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 ) podaje się do publicznej wiadomości Program Działania Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa w Toruniu Szczegóły
Artykuł 21.01.2021 Konkurs na stanowisko dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu Szczegóły
Artykuł 10.09.2020 Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 26.08.2020 Informacja o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu Szczegóły
Artykuł 17.11.2017 Stanowisko Zarządu Województwa w sprawie wszczęcia negocjacji dotyczących zawarcia umowy określającej warunki organizacyjno-finansowe działalności Muzeum Archeologicznego w Biskupinie z kandydatem rekomendowanym przez komisję konkursową – dr. Henrykiem Pawłem Dąbrowskim. Szczegóły
Artykuł 17.10.2017 Regulamin określający szczegółowy tryb pracy komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Archeologicznego w Biskupinie oraz skład komisji Szczegóły
Artykuł 18.09.2017 Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Archeologicznego w Biskupinie Szczegóły
Artykuł 24.07.2017 Uchwała o powołaniu Pani Danetty Ryszkowskiej-Mirowskiej na stanowisko dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. Szczegóły
Artykuł 24.07.2017 Informacja o powołaniu Pana Andrzeja Churskiego na stanowisko dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu. Szczegóły
Artykuł 07.06.2017 REGULAMIN określający szczegółowy tryb pracy komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu Szczegóły
Artykuł 17.05.2017 Rozstrzygnięcie konkursu na projekt graficzny druków okazjonalnych Szczegóły
Artykuł 24.04.2017 Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza konkurs dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na wyłonienie Partnerów do wspólnej realizacji Projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0”. Szczegóły
Artykuł 18.04.2017 Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu Szczegóły
Artykuł 02.03.2017 Konkurs na projekt graficzny druków okazjonalnych Szczegóły
Artykuł 02.12.2016 Rozstrzygnięcie konkursu na projekt graficzny dyplomów i zaproszeń Szczegóły
Artykuł 21.11.2016 Konkurs na projekt graficzny dyplomów i zaproszeń – wyjaśnienie do regulaminu Szczegóły
Artykuł 26.10.2016 Konkurs na projekt graficzny dyplomów i zaproszeń Szczegóły
Artykuł 09.09.2016 Informacja o powołaniu Pani Ewy Krupy na stanowisko dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 27.06.2016 UCHWAŁA NR 24/870/16 w sprawie wszczęcia negocjacji dotyczących zawarcia umowy określającej warunki organizacyjno-finansowe działalności Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 30.05.2016 SKŁAD KOMISJI KONKURSOWEJ w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy Szczegóły