Kultura i Dziedzictwo Narodowe – Ochrona zabytków

Typ Data Tytuł
Artykuł 11.06.2021 Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji w sprawie zmiany zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 13.05.2021 Konsultacje zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 06.05.2021 Program Opieki nad Zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2024 Szczegóły
Artykuł 29.03.2021 Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w roku 2021 Szczegóły
Artykuł 08.12.2020 Informacja o wynikach oceny formalnej wniosków dot. dotacji przy zabytkach na 2021 r. Szczegóły
Artykuł 09.11.2020 Dotacje na zabytki położone na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2021 Szczegóły
Artykuł 08.07.2020 Uchwała Sejmiku Województwa – dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego w roku 2020 Szczegóły
Artykuł 16.04.2020 Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w roku 2020 Szczegóły
Artykuł 10.12.2019 Informacje o wynikach oceny formalnej wniosków o dotacje, złożonych przed 30 listopada br. Szczegóły
Artykuł 06.11.2019 Dotacje na zabytki położone na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 19.08.2019 ZŁOŻENIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU 2019 Szczegóły
Artykuł 05.07.2019 Uchwała Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego w roku 2019 Szczegóły
Artykuł 19.04.2019 Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w roku 2019 Szczegóły
Artykuł 10.12.2018 informacje o wynikach oceny formalnej wniosków o dotacje, złożonych przed 30 listopada br. Szczegóły
Artykuł 31.10.2018 Dotacje na zabytki położone na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2019. Szczegóły
Artykuł 18.10.2018 Projekt „Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2018 roku” Szczegóły
Artykuł 26.03.2018 „Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2018 roku” – projekt partnerski w ramach RPO WK-P oraz wykaz dotacji finansowanych z budżetu województwa bez udziału środków z EFRR Szczegóły
Artykuł 07.11.2017 Dotacje na zabytki położone na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2018. Szczegóły
Artykuł 30.03.2017 DOTACJE NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE W ROKU 2017 Szczegóły
Artykuł 08.11.2016 Dotacje na zabytki położone na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły