Planowanie przestrzenne – Obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 20.02.2019 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 1/KW/2019 w dniu 20 lutego 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu wojewódzkim dla inwestycji pn.: Budowa podziemnego rurociągu wody i solanki wraz z linią światłowodową i systemem ochrony katodowej dla potrzeb zadania inwestycyjnego nr 14624 „Projekt JURA”. Szczegóły
Artykuł 14.02.2019 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 3/TZ/2019 w dniu 12 lutego 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na na budowie linii kablowej elektroenergetycznej SN 15 kV na dz. nr 89/3 i 89/4 obręb Osłowo, gmina Jeżewo. Szczegóły
Artykuł 11.02.2019 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 2/TZ/2019 w dniu 8 lutego 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na dz. nr 271 obręb 0001 – M. Solec Kujawski. Szczegóły
Artykuł 05.02.2019 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 5/CP/2019 w dniu 4 lutego 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr: 1002/2, 1020/6, 1020/10, 1020/11, 1020/7 przy ul. Dworcowej w Żninie. Szczegóły
Artykuł 10.01.2019 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 1/CP/2019 w dniu 8 stycznia 2019r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie przyłącza gazowego do budynku usługowego wraz z lokalizacją zbiornika na gaz propan-butan o pojemności 6400 litrów na dz. nr 441/8 obręb Brodnica-Miasto przy ul. gen. Władysława Sikorskiego w Brodnicy. Szczegóły
Artykuł 21.12.2018 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 62/CP/2018 w dniu 20 grudnia 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV dla zasilania oświetlenia drogowego węzła Pawłówek drogi ekspresowej S5 na dz. nr: 68/11, 287/1, 287/2, 70/2, 70/4, 72/2, 74, 73/7, 76/8, 76/9 obręb Pawłówek, gmina Sicienko. Szczegóły
Artykuł 13.12.2018 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 54/CP/2018 w dniu 5 grudnia 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN-15 kV i złącza kablowego ZK-SN 4p w Brodnicy w ulicy Cmentarnej, Alei Józefa Piłsudskiego, Rondo Olsztyńskie, Strażackiej i gen. Władysława Sikorskiego na dz. nr: 35/6, 44/6, 43/4, 33/10, 34/6, 35/7, 313/10, 438/12, 434/2, 438/10, 439/3, 449/3, 440/1, 441/9, 441/3, 441/7, 442/7, 442/3, 442/5, 442/1, 443/1, 444/1, 445/1, 446/1, 2456/2, 2459/2, 2461/2, 2465/2, 2466/2, 2401/4, 2469/2, 2470/2, 2471/1, 2474/2, 2401/2, 2479/1, 2480/1, 2481/1, 2485/2, 2401/6, 2533/1, 2486/1, 2487/1, 2488/1, 2489/1, 2490/1, 2491/1, 2492/1, 2493/1, 2494/1, 2495/1, 2496/1, 2497/1, 2498/1, 2499/1, 2401/4, 2502/1, 2401/1, 2505/1, 2401/8, 2450/2, 2346/5, 2447/5, 2452/3, 2452/16, 2346/8, 2447/30, 2450/4, 273/1, 300/1, 300/2, 301/6, 301/7, 301/3, 301/5, 309/2, 309/4, 310/8, 310/6, 316/8, 2454/1 obręb Brodnica – Miasto położonych w rejonie ulic: Cmentarnej, Alei Józefa Piłsudskiego, Rondo Olsztyńskie, Strażackiej i gen. Władysława Sikorskiego w Brodnicy. Szczegóły
Artykuł 13.12.2018 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 56/CP/2018 w dniu 10 grudnia 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV w celu przebudowy istniejącej linii napowietrznej na kablową na dz. nr: 1027/7, 1097/3, 1028/24, 1081/3, 1097/39, 1081/33, 1097/42, 1094/3, 1097/15, 1095, 1118/6, 1120/5, 1119/1, 1120/6, 1119/2, 1119/4, 1123 położonych w Koronowie obręb m. Koronowo. Szczegóły
Artykuł 13.12.2018 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 55/CP/2018 w dniu 10 grudnia 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie budynku dydaktycznego o szyb windy osobowej na dz. nr 141 obręb 173 położonej przy ul. Dębowej 3 w Bydgoszczy. Szczegóły