Planowanie przestrzenne – Obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 19.04.2017 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 16/TZ/2017 w dniu 18 kwietnia 2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej na dz. nr 337 obręb 0018 Świekatowo w Świekatowie Szczegóły
Artykuł 30.03.2017 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 17/CP/2017 w dniu 30 marca 2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci światłowodowej wraz z przyłączami na dz. nr: 11/3, 22, 23, 66/1, 67/1, 68/1, 69/1, 50/3, 16/1 obręb 2; na dz. nr: 1/11, 1/15, 1/9 obręb 3; na dz. nr: 22, 39/2, 45, 50, 156, 174 obręb 5, położonych przy ul. Goplańskiej, Ziemowita, Kolegiackiej i Cmentarnej w m. Kruszwica Szczegóły
Artykuł 10.02.2017 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 10/CP/2017 w dniu 9 lutego 2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku niemieszkalnego na budynek edukacyjno-przyrodniczy z siedzibą Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia oraz budowie wiaty dla zadania pn. „Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie jeziora Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej” na dz. nr: 249/3 obręb 2 przy ul. Popiela w m. Kruszwica Szczegóły
Artykuł 10.02.2017 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 9/CP/2017 w dniu 9 lutego 2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie parkingu dla samochodów osobowych na części dz. nr: 850/3 przy ul. Dworcowej w Rypinie Szczegóły
Artykuł 10.02.2017 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 8/CP/2017 w dniu 9 lutego 2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie magistrali wodociągowej z Torunia do Ciechocinka, na dz. nr: 515, 518, 519 i cz. dz. nr: 499, 513, 514, 517 obręb 0076 oraz dz. nr: 117 i cz. dz. nr 98/2 obręb 0078, miasto Toruń; na cz. dz. nr: 34/1, 34/6, 119/2, 144/1, 224/3, 237/2, 119/9, 223/9, 223/7 obręb 0001 Brzoza oraz cz. dz. nr: 3179/14, 3179/16, 3214/5, 3214/19 obręb 0004 Popioły, gmina Wielka Nieszawka; na dz. nr: 279, 29/1 oraz cz. dz. nr 163, 29/2, 74, 345/1, 155, 162/2, 164/2 obręb Otłoczyn oraz cz. dz. nr: 113, 27/2, 105/17, 107, 108/1, 105/9, 105/19, 106, 111/1, 110, 108/2, 105/20, 27/3 obręb Wołuszewo, gmina Aleksandrów Kujawski; na cz. dz. nr: 59/1, 2054, 2057 i 19/21 obręb 0001 Ciechocinek, miasto Ciechocinek Szczegóły
Artykuł 07.02.2017 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 7/CP/2017 w dniu 6 lutego 2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia dn 125 PE przebiegającego w ul. Chojnickiej w Tucholi – realizacja inwestycji na dz. nr 397/2 obręb miasto Tuchola, gmina Tuchola. Szczegóły
Artykuł 05.01.2017 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 1/CP/2017 w dniu 5 stycznia 2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn-0,4 kV dla zasilania zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w miejscowości Kopanino, na dz. nr: 18/4, 164/4, 168/2, 185/1, 185/2, 70/5, 70/6, 70/7, 70/8, 70/9 obręb 0009 Kopanino oraz na dz. nr 313/1 obręb 0019 Złotoria, gmina Lubicz Szczegóły