Planowanie przestrzenne – Obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.10.2018 Oświadczenie o wydaniu postanowienia nr 47/CP/2018 w dniu 17 października 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odgałęzienia bocznego kanalizacji sanitarnej zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Stefana Batorego na części dz. nr 75/1, 76/1 i 102 obręb 11 w Toruniu. Szczegóły
Artykuł 12.10.2018 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 46/CP/2018 w dniu 11 października 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie abonenckiej linii kablowej SN-15 kV na dz. nr 254 obręb Otorowo [Nr 0003], gmina Solec Kujawski. Szczegóły
Artykuł 09.10.2018 Oświadczenie o wydaniu postanowienia nr 4/KW/2018 w dniu 9 października 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu wojewódzkim dla inwestycji pn.: Budowa podziemnego rurociągu wody i solanki wraz z linią światłowodową i systemem ochrony katodowej dla potrzeb zadania inwestycyjnego nr 14624 „Projekt JURA”. Szczegóły
Artykuł 05.10.2018 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 45/CP/2018 w dniu 5 października 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na dz. nr: 29, 27/2, 18/1, 18/2, 15/19 obręb Kobylniki, gmina Kruszwica. Szczegóły
Artykuł 04.10.2018 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 44/CP/2018 w dniu 2 października 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia nn-0,4 kV oraz posadowieniu złącza kablowo-pomiarowego niskiego napięcia nn-0,4 kV na dz. nr 8/3 w miejscowości Wilcze obręb Niwy, gmina Osielsko. Szczegóły
Artykuł 04.10.2018 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 43/CP/2018 w dniu 2 października 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w ulicy Fordońskiej na dz. nr: 173 i 174 obręb 342 w Bydgoszczy. Szczegóły
Artykuł 04.10.2018 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 29/TZ/2018 w dniu 2 października 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na dz. nr 51/3 obręb 0001 Gajewo, gmina Nowe. Szczegóły
Artykuł 29.08.2018 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 3/KW/2018 w dniu 29 sierpnia 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu wojewódzkim dla inwestycji polegającej na rozbudowie Opery Nova o tzw. IV krąg i parking kubaturowy w celu poprawy i rozszerzenia jej funkcjonalności przy ulicy Marszałka Focha 5 na dz. nr: 3/1, 3/3, 3/8, 9/6, 10 obręb 109 w Bydgoszczy. Szczegóły
Artykuł 29.08.2018 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 33/CP/2018 w dniu 29 sierpnia 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia drogowego w m. Brody na dz. nr: 649/2, 685/3 obręb Legbąd, gmina Tuchola. Szczegóły
Artykuł 29.08.2018 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 32/CP/2018 w dniu 29 sierpnia 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242 w km 1+231 w miejscowości Runowo Krajeńskie na dz. nr 35/1 obręb Runowo Krajeńskie, gmina Więcbork. Szczegóły
Artykuł 29.08.2018 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 31/CP/2018 w dniu 29 sierpnia 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na dz. nr 892 oraz części dz. nr 914, 930, 937/6 obręb 63 przy ul. Poznańskiej w Toruniu. Szczegóły
Artykuł 29.08.2018 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 30/CP/2018 w dniu 29 sierpnia 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie obiektu mostowego zlokalizowanego w km 0+632 drogi powiatowej nr 1606C Dolne Wymiary – Nowawieś Chełmińska na dz. nr: 180, 204/4, 204/3, 127/12, 127/11, 113/8, 113/7, 127/3 i 113/1 w Dolnych Wymiarach, gmina Chełmno. Szczegóły
Artykuł 29.08.2018 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 29/CP/2018 w dniu 29 sierpnia 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV na dz. nr: 123/4, 123/5, 123/13, 297, 293 i 294 w miejscowości Górne Wymiary; na dz. nr: 235 w miejscowości Kolno; na dz. nr: 152, 37/2, 176, 153, 53 i 57/2 w miejscowości Dolne Wymiary, gmina Chełmno. Szczegóły
Artykuł 22.08.2018 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 28/CP/2018 w dniu 21 sierpnia 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej SN-15kV w ramach przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci inteligentnej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (OD Bydgoszcz) poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciowych” na dz. nr: 212, 214, 219, 218/1 obręb Dąbrówka Nowa oraz na dz. nr 53/39 obręb Strzelewo, gmina Sicienko. Szczegóły
Artykuł 24.07.2018 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 25/CP/2018 w dniu 20 lipca 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie dwóch kładek pieszo-rowerowych w sąsiedztwie mostów usytuowanych w ciągu drogi powiatowej nr 1926C Nakło – Bydgoszcz na dz. nr: 1656, 1657, 184/1, 184/2, 184/3, 9, 11 obręb Występ, gmina Nakło nad Notecią. Szczegóły
Artykuł 24.07.2018 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 24/CP/2018 w dniu 20 lipca 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu, przyłącza gazu oraz stacji gazowej dla celów zasilania palnika technologicznego projektowanej suszarni zbóż (zlokalizowana zostanie na dz. nr 18/8) na dz. nr: 40, 38, 39/3, 39/4, 39/6, 39/7, 44/2, 44/4, 44/5, 160/2, 13/3, 13/4, 13/5, 14/2, 17/1, 17/2, 17/3, 21, 16/1, 16/3, 164/2, 18/6, 18/8, 212, 37, 175 obręb Makowiska [Nr 002] oraz na dz. nr: 246/4, 246/5, 247/3, 242/2, 249/7, 254 obręb Otorowo [Nr 0003], gmina Solec Kujawski. Szczegóły
Artykuł 13.07.2018 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 25/TZ/2018 w dniu 10 lipca 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia 15 kV na dz. nr: 26 i 28/5 obręb 0078 Miasto Bydgoszcz. Szczegóły
Artykuł 13.07.2018 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 24/TZ/2018 w dniu 10 lipca 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na wymianie linii elektroenergetycznej kablowej SN-15 kV pomiędzy stacjami transformatorowymi ST Wylęgarnia – ST PKP Brodnica na dz. nr: 448 i 454/17 obręb 0001 Brodnica – Miasto. Szczegóły
Artykuł 13.07.2018 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 23/CP/2018 w dniu 9 lipca 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wymianie istniejącej linii elektroenergetycznej SN-15 kV relacji GPZ Brodnica Grunwald-Wiejska na linię elektroenergetyczną kablową SN-15 kV wraz ze złączem kablowym SN-15 kV oraz wymianie istniejącej linii elektroenergetycznej kablowej SN-15 kV pomiędzy stacjami transformatorowymi ST Wylęgarnia – ST PKP Brodnica na dz. nr: 439/3, 439/4, 439/2, 426/18 oraz na części dz. nr: 426/27, 317/4, 273/12, 426/26, 426/24, 426/22, 317/1, 310/6, 310/8, 316/8, 313/10, 434/2 obręb Brodnica-Miasto położonych w rejonie ulic: Skarpa, Wesołej, Kolejowej i Topolowej w Brodnicy. Szczegóły
Artykuł 05.07.2018 Obwieszczenie o o wydaniu postanowienia nr 22/CP/2018 w dniu 5 lipca 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15 kV wraz ze złączem kablowym i wymianą dwóch słupów SN-15 kV na dz. nr: 205/28, 205/25, 205/30, 205/35, 205/34, 204/13, 204/11, 203/4, 207/2, 3534, 197/2 obręb Nakło nad Notecią; 28/18, 28/28, 28/24, 28/21, 30/2, 28/15, 29, 28/23 obręb Chrząstowo, gmina Nakło nad Notecią. Szczegóły