Planowanie przestrzenne – Obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 09.08.2018 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 28/TZ/2018 w dniu 9 sierpnia 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr: 3/91 obręb 122; 6/28 obręb 124; 13/4, 42, 12/1 obręb 172 przy ulicy Powstańców Warszawy oraz ulicy Czerkaskiej w Bydgoszczy. Szczegóły
Artykuł 03.08.2018 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 27/TZ/2018 w dniu 3 sierpnia 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie przyłącza kablowego z szafką oświetleniową oraz zalicznikowych linii napowietrzno-kablowych nn 0,4 kV oświetlenia drogowego na dz. nr 36 obręb Twarda Góra, gmina Nowe. Szczegóły
Artykuł 03.08.2018 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 27/CP/2018 w dniu 3 sierpnia 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na umocnieniu skarp śluzy Czersko Polskie oraz skarp toru regatowego i budowie nabrzeża cumowniczego wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. nr: 3/1, 3/2, 4/2, 4/3 i 4/4 obręb 257; 27/1 i 27/2 obręb 272; 2/1, 2/2 i 3/1 obręb 258 w Bydgoszczy. Szczegóły
Artykuł 03.08.2018 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 26/CP/2018 w dniu 3 sierpnia 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych, budowie sieci kanalizacyjnej wraz z odgałęzieniami do granicy działek oraz budowie pompowni ścieków wraz z kolektorem tłocznym w ulicy Leśnej z włączeniem kolektora do istniejącej kanalizacji sanitarnej w ulicy Leszczynowej na dz. nr: 187/8, 187/9, 187/10, 184/1, 184/3, 183/3, 183/4, 183/2, 183/1, 113/1 w miejscowości Żołędowo, gmina Osielsko. Szczegóły
Artykuł 24.07.2018 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 25/CP/2018 w dniu 20 lipca 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie dwóch kładek pieszo-rowerowych w sąsiedztwie mostów usytuowanych w ciągu drogi powiatowej nr 1926C Nakło – Bydgoszcz na dz. nr: 1656, 1657, 184/1, 184/2, 184/3, 9, 11 obręb Występ, gmina Nakło nad Notecią. Szczegóły
Artykuł 24.07.2018 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 24/CP/2018 w dniu 20 lipca 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu, przyłącza gazu oraz stacji gazowej dla celów zasilania palnika technologicznego projektowanej suszarni zbóż (zlokalizowana zostanie na dz. nr 18/8) na dz. nr: 40, 38, 39/3, 39/4, 39/6, 39/7, 44/2, 44/4, 44/5, 160/2, 13/3, 13/4, 13/5, 14/2, 17/1, 17/2, 17/3, 21, 16/1, 16/3, 164/2, 18/6, 18/8, 212, 37, 175 obręb Makowiska [Nr 002] oraz na dz. nr: 246/4, 246/5, 247/3, 242/2, 249/7, 254 obręb Otorowo [Nr 0003], gmina Solec Kujawski. Szczegóły
Artykuł 13.07.2018 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 25/TZ/2018 w dniu 10 lipca 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia 15 kV na dz. nr: 26 i 28/5 obręb 0078 Miasto Bydgoszcz. Szczegóły
Artykuł 13.07.2018 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 24/TZ/2018 w dniu 10 lipca 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na wymianie linii elektroenergetycznej kablowej SN-15 kV pomiędzy stacjami transformatorowymi ST Wylęgarnia – ST PKP Brodnica na dz. nr: 448 i 454/17 obręb 0001 Brodnica – Miasto. Szczegóły
Artykuł 13.07.2018 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 23/CP/2018 w dniu 9 lipca 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wymianie istniejącej linii elektroenergetycznej SN-15 kV relacji GPZ Brodnica Grunwald-Wiejska na linię elektroenergetyczną kablową SN-15 kV wraz ze złączem kablowym SN-15 kV oraz wymianie istniejącej linii elektroenergetycznej kablowej SN-15 kV pomiędzy stacjami transformatorowymi ST Wylęgarnia – ST PKP Brodnica na dz. nr: 439/3, 439/4, 439/2, 426/18 oraz na części dz. nr: 426/27, 317/4, 273/12, 426/26, 426/24, 426/22, 317/1, 310/6, 310/8, 316/8, 313/10, 434/2 obręb Brodnica-Miasto położonych w rejonie ulic: Skarpa, Wesołej, Kolejowej i Topolowej w Brodnicy. Szczegóły
Artykuł 05.07.2018 Obwieszczenie o o wydaniu postanowienia nr 22/CP/2018 w dniu 5 lipca 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15 kV wraz ze złączem kablowym i wymianą dwóch słupów SN-15 kV na dz. nr: 205/28, 205/25, 205/30, 205/35, 205/34, 204/13, 204/11, 203/4, 207/2, 3534, 197/2 obręb Nakło nad Notecią; 28/18, 28/28, 28/24, 28/21, 30/2, 28/15, 29, 28/23 obręb Chrząstowo, gmina Nakło nad Notecią. Szczegóły
Artykuł 14.06.2018 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 20/CP/2018 w dniu 14 czerwca 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej – linii kablowej SN-15 kV na części dz. nr: 109, 110, 113, 132, 177, 178, 212, 230, 233 obręb 18 położonych przy ul. Piastowskiej, Skrzyńskiego, Chłopickiego w Toruniu. Szczegóły