Planowanie przestrzenne – Obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 17.04.2019 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 11/TZ/2019 w dniu 16 kwietnia 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania realizacji 11758 pn. „Dostosowanie terenu pod budowę obwodnicy w kompleksie Osówiec (zadanie powiązane z 11180) k-8618 Bydgoszcz” na dz. nr: 642, 22389/4 obręb 0009 Osówiec oraz na części dz. nr: 497, 498, 639, 640, 22366/4, 22390/5 obręb 0009 Osówiec, gmina Sicienko. Szczegóły
Artykuł 17.04.2019 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 12/CP/2019 w dniu 16 kwietnia 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistycznego – terapeutycznego na dz. nr 1302/7 położonej przy ul. Mławskiej w Rypinie. Szczegóły
Artykuł 17.04.2019 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 11/CP/2019 w dniu 16 kwietnia 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN – 15 kV w Brodnicy w ulicach: Rondo Olsztyńskie, gen. Władysława Sikorskiego, Kolejowej, Osiedlowej, Ignacego Łyskowskiego, Natalisa Sulerzyskiego, Okrężnej na dz. nr: 442/7, 442/3, 442/5, 442/1, 2401/2, 2443/1, 2443/3, 2340/1, 2340/2, 3602/2, 2421/5, 2370/1, 3612/9, 2370/20, 2371/7, 2372/5, 2372/4, 2372/6, 2373/1, 2374/1, 2375/1, 2376/7, 2376/6, 2389/1, 2389/2, 2358/2, 2358/1, 3616, 3617, 2346/8, 2346/13, 2401/8, 3563/1, 2543, 2371/6, 3602/9 obręb Brodnica – Miasto. Szczegóły
Artykuł 10.04.2019 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 10/TZ/2019 w dniu 9 kwietnia 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na przebudowie placu manewrowego bazy plutonu obsługi lotnisk wraz z drogami wewnętrznymi oraz budową infrastruktury technicznej w postaci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie kompleksu Inowrocław – Latkowo położonego na dz. nr 63/4 obręb 0022 Latkowo, gmina Inowrocław. Szczegóły
Artykuł 10.04.2019 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 9/TZ/2019 w dniu 9 kwietnia 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na przebudowie linii elektroenergetycznej SN-15 kV na dz. nr: 21/4 i 21/8 obręb 0012 Piechcin, gmina Barcin. Szczegóły
Artykuł 10.04.2019 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 10/CP/2019 w dniu 9 kwietnia 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn – budowie linii kablowej nn 0,4 kV na dz. nr: 4, 37/9 i 37/10 w celu zasilania odbiorców na dz. nr: 37/11, 37/12 i 37/13 położonych w Łyskowie, gmina Gostycyn. Szczegóły
Artykuł 10.04.2019 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 9/CP/2019 w dniu 9 kwietnia 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej SN/nn 15/04 kV, linii kablowej SN 15 kV, stanowiska słupowego z rozłącznikiem oraz linii kablowych nn 0,4 kV na dz. nr: 401, 380/2, 380/1, 381/1 i części dz. nr: 299, 972/1, 972/8, 402, 387 obręb 63 w Toruniu oraz na dz. nr: 376/29, 376/25, 376/27 i części dz. nr: 376/28, 376/26, 376/30 obręb Mała Nieszawka, gmina Wielka Nieszawka. Szczegóły
Artykuł 04.04.2019 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 8/CP/2019 w dniu 3 kwietnia 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia drogowego przejścia dla pieszych na dz. nr: 75/6, 76, 337/3, 338, 339, 382, 384/1 obręb 194 przy ul. Wyszyńskiego, Chodkiewicza, Głowackiego w Bydgoszczy. Szczegóły