Planowanie przestrzenne – Obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 12.08.2021 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 29/TZ/2021 w dniu 12 sierpnia 2021 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na dz. nr 466/1, obręb 0001 Mogilno miasto, gmina Mogilno. Szczegóły
Artykuł 12.08.2021 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 28/TZ/2021 w dniu 12 sierpnia 2021 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia na dz. nr 17/2, obręb 0017 Kłopot, gmina Inowrocław. Szczegóły
Artykuł 12.08.2021 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 34/CP/2021 w dniu 12 sierpnia 2021 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbiórce istniejącej elektroenergetycznej linii napowietrznej SN 15 kV oraz budowie nowej linii elektroenergetycznej SN 15 kV na dz. nr: 883/3, 1001/4, 881/2, 1022/11, 1280/13, 1001/3, 1167/13, 1166, 1164, 1165, 1138, 1135/1, 1135/2, 1135/4, 1135/7, 1135/5, 1135/3, 1135/6, 17253/11, obręb M. Solec Kujawski [Nr 0001] oraz na dz. nr: 17260, 17257/1, 26002/4, 284/4, 284/5, 284/6, 26004/7, 565, obręb Przyłubie [Nr 0004], gmina Solec Kujawski. Szczegóły
Artykuł 06.08.2021 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 5/KW/2021 w dniu 5 sierpnia 2021 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu wojewódzkim dla inwestycji polegającej na budowie budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego (ZOL) z podziemnym garażem na 12 miejsc postojowych z zadaszonym podjazdem dla karetek, parkingu na 8 miejscpostojowych, dróg wewnętrznych, placu manewrowego dla dostaw i odbiorów, ciągów pieszych, siłowni terenowych oraz terenów spacerowo-ogrodowych z elementami małej architektury w ramach zadania: „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku poprzez utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego” na dz. nr: 2/30, 2/34, 2/35, obręb Włocławek KM 124/1 położonych przy ul. Wienieckiej 49 we Włocławku Szczegóły
Artykuł 06.08.2021 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 27/TZ/2021 w dniu 5 sierpnia 2021 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie drugiego toru linii napowietrznej, przebudowie istniejącej linii napowietrznej oraz budowie linii kablowej 0,4 kV na dz. nr 200/4, obręb Zieleń, gmina Ryńsk Szczegóły
Artykuł 06.08.2021 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 33/CP/2021 w dniu 5 sierpnia 2021 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia (ciśnienie od 10 kPa do 0,5 MPa) na dz. nr: 18/1, 18/3, 24/4, 24/13, 24/15 obręb 217 i dz. nr: 71/1, 71/2 obręb 219 przy ul. Kamiennej i ul. Wyścigowej w Bydgoszczy Szczegóły