Planowanie przestrzenne – Obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 09.10.2019 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 39/CP/2019 w dniu 7 października 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie przepompowni wód deszczowych wraz z osadnikiem i separatorem substancji ropopochodnych i wylotem do kanału noteckiego, wraz z zasilaniem energetycznym i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Łochowo w rejonie ulicy Laskowej na dz. nr: 237/11, 286/29, 285/31, obręb Łochowo, gmina Białe Błota. Szczegóły
Artykuł 25.09.2019 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 38/CP/2019 w dniu 24 września 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiotelekomunikacyjnego c0002368_KUJ_B wraz z przyłączem energetycznym, w skład którego wchodzi wieża antenowa wraz z odgromnikiem o wysokości nieprzekraczającej 42,0 m n.p.t. i system anten zamocowanych na tej wieży, kontener technologiczny oraz system zasilania, utwardzenie terenu, wewnętrzna droga dojazdowa oraz ogrodzenie na dz. nr 9/2, obręb 2 w Inowrocławiu. Szczegóły
Artykuł 25.09.2019 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 37/CP/2019 w dniu 24 września 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na na budowie gazociągu średniego ciśnienia P=0,5MPa na dz. nr: 3/142, 3/167, 3/141, 4/8, 15/2, 3121/1, 3120/1, 3119/1, obręb Grupa Plac; 12/21, 349, 10/2, 10/1, 9/1, 9/3, obręb Dolna Grupa; 26/1, 620/1, 148, 165, 163/3, obręb Grupa; 249/1, 255/2, obręb Dragacz; 103, 134, 119/1, 137/1, 120, 250/1, 297/1, 295/1, 292, 296, 312, 307/1, 395/36, 294/1, 397, 396, obręb Michale, gmina Dragacz oraz na dz. nr 1, obręb 2 Miasto Grudziądz. Szczegóły
Artykuł 25.09.2019 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 36/CP/2019 w dniu 24 września 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku Urzędu Miasta Torunia o windę zewnętrzną na dz. nr: 171/1, 171/2, obręb 48 przy ul. Batorego 40 w Toruniu. Szczegóły
Artykuł 16.09.2019 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 35/CP/2019 w dniu 16 września 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią (tłocznią ścieków) i infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr: 462/4, 462/3, 462/2, 143, obręb Gębice, gmina Mogilno. Szczegóły