Planowanie przestrzenne – Obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.06.2019 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 16/TZ/2019 w dniu 13 czerwca 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie napiaszczalni do napiaszczania taboru trakcyjnego na dz. nr 3/2, obręb 0195 Miasto Bydgoszcz przy ul. Inwalidów 1 w Bydgoszczy. Szczegóły
Artykuł 14.06.2019 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 23/CP/2019 w dniu 13 czerwca 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV w związku z połączeniem linią kablową stacji transformatorowych SN/nn „MOGILNO Sądowa” i „MOGILNO Powstańców Wlkp. Markety” GPZ Mogilno – Linia Piastowska Łącznik B-D – GPZ Mogilno – GPZ Linia Piastowska, ul. Sądowa i ul. Powstańców Wlkp. na dz. nr: 625/1, 625/2, 626/2, 2/1, 1813, 1812, 6/4, 1754/2, 1754/9, obręb miasto Mogilno. Szczegóły
Artykuł 14.06.2019 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 22/CP/2019 w dniu 13 czerwca 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy” na nieruchomości położonej w ulicy Grunwaldzkiej: ZLEWNIA KOLEKTORÓW K45 i K61 (rozwiązanie uzupełniające, powiązane z planowaną rozbudową ulicy Grunwaldzkiej na dz. nr 153, obręb 316 w Bydgoszczy. Szczegóły
Artykuł 14.06.2019 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 21/CP/2019 w dniu 13 czerwca 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej 0,4 kV wraz z szafą kablową i złączem kablowo-pomiarowym na dz. nr: 31/5 i 31/8 w Salnie, obręb Salno, gmina Koronowo. Szczegóły
Artykuł 07.06.2019 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 20/CP/2019 w dniu 6 czerwca 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na na budowie sieci wodociągowej na dz. nr: 237/11, 301/10, 301/12, 345, 301/7, obręb Łochowo, gmina Białe Błota. Szczegóły
Artykuł 07.06.2019 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 15/TZ/2019 w dniu 6 czerwca 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Borzyszkowo – przekroczenie linii kolejowej nr 281 (Oleśnica – Chojnice; km 263,1÷263,2) na dz. nr 61/2, obręb 0001 Borzyszkowo, gmina Więcbork. Szczegóły
Artykuł 22.05.2019 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 14/TZ/2019 w dniu 21 maja 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie stałego systemu ochrony przeciwpożarowej na terenie kompleksu K-5077 Więcławice na dz. nr 9 obręb 0022 Latkowo, gmina Inowrocław. Szczegóły
Artykuł 22.05.2019 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 19/CP/2019 w dniu 21 maja 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągów śr/c na dz. nr: 16/4, 18/6, 21/1, 21/4, 440, 94/3, 308, 190/10, 190/11, 209/2, 147/7, 245/9 obręb Przyłęki oraz dz. nr 1958/2 obręb Białe Błota, gmina Białe Błota Szczegóły