Planowanie przestrzenne – Obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 28.03.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 19/CP/2020 w dniu 26 marca 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej SN (15 kV) oraz słupa SN na dz. nr: 3354, 3355/2, 3356, 3373, obręb Brodnica-Miasto przy ul. Lidzbarskiej w Brodnicy. Szczegóły
Artykuł 28.03.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 11/TZ/2020 w dniu 26 marca 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie budynku parterowego (kontenera technicznego) wraz z urządzeniami i instalacjami, służącego bieżącemu utrzymaniu linii kolejowej w zakresie obsługi GSMR („ORD353-137510-XXX-01”), na linii kolejowej nr 353 na odcinku Toruń Miasto – Toruń Wschód na dz. nr: 108, 112, 123, 125, obręb 0018 w Toruniu. Szczegóły
Artykuł 28.03.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 10/TZ/2020 w dniu 26 marca 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie płyty fundamentowej pod montaż zbiornika tlenu o pojemności do 11000 litrów, dla zadania pn.: „Budowa kompleksu Polikliniki na terenie 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy” na dz. nr 3/4, obręb 0120 Miasto Bydgoszcz. Szczegóły
Artykuł 23.03.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 8/TZ/2020 w dniu 20 marca 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brodnica na dz. nr 1917/1, obręb 0001 Brodnica Miasto. Szczegóły
Artykuł 23.03.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 7/TZ/2020 w dniu 20 marca 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) systemu GSM-R na linii kolejowej nr 353 kilometraż trasy: 74,510 na dz. nr 1263/30, obręb 0001 Mogilno-miasto. Szczegóły
Artykuł 23.03.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 6/TZ/2020 w dniu 20 marca 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowych SN 15 kV na dz. nr: 2692/30, obręb 0001 Lipno. Szczegóły
Artykuł 23.03.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 9/TZ/2020 w dniu 20 marca 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej elektroenergetycznej SN 15 kV na dz. nr 133, obręb 0047 Wróble, gmina Kruszwica. Szczegóły
Artykuł 23.03.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 18/CP/2020 w dniu 20 marca 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn – budowie linii kablowej nn 0,4 kV dla zasilania dz. nr: 226, 993, 229, 230, 232, 233, 201, 957, 199, 200, 985, 986, 197/1, 195, 193, 194, 172/1, 163, 168, 162, 237, 182 w Bysławiu – realizacja inwestycji na dz. nr: 57/1, 155/4, 215/3, 152/2, 215/2, 1119, 173, obręb Bysław, gmina Lubiewo. Szczegóły
Artykuł 16.03.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 17/CP/2020 w dniu 13 marca 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego na dz. nr: 7/1, 7/2, 10/1, obręb 61; 26, obręb 62 w rejonie ulic Nadrzecznej i Młyńskiej w Bydgoszczy. Szczegóły