Planowanie przestrzenne – Obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 16.08.2019 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 26/TZ/2019 w dniu 14 sierpnia 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowych SN wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. nr: 338/6, 338/2, 338/3, obręb 0009 Mariany, gmina Kowalewo Pomorskie (linia kolejowa nr 353 relacji Poznań Wschód – Skandawa km 158,5 – 158,6) oraz na dz. nr: 26, 48, obręb 0002 Kowalewo Pomorskie (linia kolejowa nr 209 relacji Kowalewo Pomorskie – Bydgoszcz Wschód km 49,1 – 49,2). Szczegóły
Artykuł 16.08.2019 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 25/TZ/2019 w dniu 14 sierpnia 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Murowaniec na dz. nr 244, obręb 0007 Murowaniec, gmina Białe Błota. Szczegóły
Artykuł 09.08.2019 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 29/CP/2019 w dniu 8 sierpnia 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu śr/c na dz. nr 2, obręb Dąbrówka oraz na dz. nr: 86, 109/11, 109/67, obręb Wiecanowo, gmina Mogilno. Szczegóły
Artykuł 09.08.2019 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 24/TZ/2019 w dniu 8 sierpnia 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN – GPZ Czersk – Dumki – budowie linii kablowej SN 15 kV na odcinku Krąg – Rosochatka z odgałęzieniami w ramach zadania: „Przebudowa sieci elektroenergetycznej SN – GPZ Czersk – Dumki – budowie linii kablowej SN 15 kV na odcinku Krąg – Rosochatka z odgałęzieniami” na dz. nr 77/10, obręb 0006 Lińsk, gmina Śliwice. Szczegóły
Artykuł 31.07.2019 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 28/CP/2019 w dniu 29 lipca 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii SN-15kV (LPN) na odcinku PT Karczyn – Granica ERD5 w ramach modernizacji linii – odcinek na terenach niebędących zamkniętymi, polegającej na budowie linii napowietrznej SN-15kV na dz. nr: 165, 175/11, 175/13, 175/6, 175/9 w m. Bachorce, obręb Bachorce; na dz. nr 170/3 w m. Piecki, obręb Piecki oraz na dz. nr 111 w m. Karczyn, obręb Karczyn, gmina Kruszwica. Szczegóły
Artykuł 02.07.2019 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 19/TZ/2019 w dniu 28 czerwca 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia 15 kV na dz. nr 14/8, obręb 0013 Jaksice, gmina Inowrocław. Szczegóły
Artykuł 22.05.2019 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 14/TZ/2019 w dniu 21 maja 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie stałego systemu ochrony przeciwpożarowej na terenie kompleksu K-5077 Więcławice na dz. nr 9 obręb 0022 Latkowo, gmina Inowrocław. Szczegóły