Planowanie przestrzenne – Obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 22.06.2017 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 35/CP/2017 w dniu 21 czerwca 2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr: 264, 214, 219, 258, 261/13, 261/17, 254/6, 250, 314, 313, 255/4, 257/2, 261/9, 261/15 w miejscowości Grodztwo, ul. Włocławska i Zielna, gmina Kruszwica Szczegóły
Artykuł 22.06.2017 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 34/CP/2017 w dniu 21 czerwca 2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej ze złączem kablowym i kablowo-pomiarowym na dz. nr: 256/5, 321/4, 933, 935, 716, 167/1-LP obręb Sypniewo oraz dz. nr: 256/23, 256/15 obręb Lubcza, gmina Więcbork Szczegóły
Artykuł 14.06.2017 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 33/CP/2017 w dniu 12 czerwca 2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odgałęzienia bocznego kanalizacji sanitarnej przy ul. Batorego, na cz. dz. nr 102 obręb 11, w Toruniu Szczegóły
Artykuł 09.06.2017 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 32/CP/2017 w dniu 9 czerwca 2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie sieci ciepłowniczej 2xDN400/560 oraz 2xDN350/500 na dz. nr: 10/2, 10/1, 9, 111, 27, 26, 145, 34/5, 34/1, 117/8 obręb 59; dz. nr: 199, 198, 248/2 obręb 29 w rejonie ul. Nad Torem, Orlicza, Koronowskiej, Krajeńskiej w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 15.05.2017 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 24/CP/2017 w dniu 12 maja 2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wylotu wód deszczowych do rzeki Brdy wraz z kanalizacją deszczową w ramach zadania pn. „Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu (krytego) przy ul. Królowej Jadwigi 23 w Bydgoszczy”, na dz. nr: 119/1, 119/2 obręb 81, położonej przy ul. Bulwary w Bydgoszczy Szczegóły