Planowanie przestrzenne – Obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.04.2018 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 16/TZ/2018 w dniu 18 kwietnia 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci ciepłowniczej 2xDN200/315 wraz z przyłączami do zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych F-1, F-2, F-3, F-4, F-5, F-6, F-7 na dz. nr: 41/1, 41/2, 41/3, 41/4, 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 42/5, 42/6, 42/7 obręb 342 przy ul. Fordońskiej 433 w Bydgoszczy na dz. nr 32 obręb 0342 w Bydgoszczy. Szczegóły
Artykuł 18.04.2018 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 15/TZ/2018 w dniu 18 kwietnia 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na rozbiórce istniejącego i budowie nowego wiaduktu kolejowego w km 372,428 linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory – Tczew na dz. nr: 6/3 obręb 0356 w Bydgoszczy. Szczegóły
Artykuł 18.04.2018 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 14/CP/2018 w dniu 18 kwietnia 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na dz. nr: 224, 319/6 w miejscowości Małe Rudy; 348/1, 351/3, 348/2, 347/9, 347/3, 347/5, 347/4, 521, 558, 263, 264, 298/2, 265, 297/1, 346, 274, 315, 316, 317, 318/1, 321/2, 877, 870, 293/2, 533/11, 534/19, 535/20, 589/2, 568/4, 648/2, 297/2, 300/3, 649, 320, 491/3, 650/8, 650/5, 539/3 w miejscowości Rynarzewo; 263 w miejscowości Szkocja; 417, 484/6, 484/1, 567/1, 480/1 w miejscowości Zamość, gmina Szubin. Szczegóły
Artykuł 10.04.2018 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 12/CP/2018 w dniu 10 kwietnia 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś/c wraz z przyłączem na dz. nr: 60, 194/1, 58/7 w miejscowości Kruszyn, gmina Sicienko. Szczegóły
Artykuł 04.04.2018 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 12/CP/2018 w dniu 29 marca 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do Osiedla Jar – etap I w ramach projektu pn.: „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II” w pasie drogowym ul. Długiej na części dz. nr: 402, 404, 405 obręb 38 oraz części dz. nr 2/19 obręb 37 w Toruniu. Szczegóły
Artykuł 04.04.2018 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 11/CP/2018 w dniu 29 marca 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Dn 63PE w pasie dróg gminnych: Plac 3-Maja oraz dróg wojewódzkich: ul. Kościelnej, Dr. Mariana Szulca, ul. Mickiewicza, na dz. nr: 542, 429/1, 429/2, 419, 504, 546 obręb Lubraniec, gmina Lubraniec. Szczegóły