Planowanie przestrzenne – Obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 22.09.2017 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 50/CP/2017 w dniu 21 września 2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci ciepłowniczej 2xDN300/450 w pasie drogowym ulicy Grunwaldzkiej w ramach inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Węzła Zachodniego do granicy miasta Bydgoszczy wraz z ulicami: Czapla, Łowiskowa, Zimorodkowa, Wronia, Wróblowa, Perlicza, Skośna, Papuzia, Kolbego, Przejście, Filtrowa, Wyrzyska, Okopowa, Zielona i Flisacka” na dz. nr: 460/14 (działka powstała z podziału dz. nr 460/11), 461/4 (działka powstała z podziału dz. nr 461/2), 462/3 (działka powstała z podziału dz. nr 462/1), 463/9 (działka powstała z podziału dz. nr 463/2), 6/1 (działka powstała z podziału dz. nr 6) obręb 335 w rejonie ul. Grunwaldzkiej w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 22.09.2017 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 49/CP/2017 w dniu 21 września 2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 i DN 90 na dz. nr: 513, 111/2, 332, 399, 375, 510, 409, 109/1, 479, 168/14, 485, 145, 168/60, 166, 168/13, 168/32 obręb Lisi Ogon, gmina Białe Błota Szczegóły
Artykuł 14.09.2017 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 48/CP/2017 w dniu 14 września 2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na dz. nr: 935, 712/5, 715, 716, 256/5, 321/4, 167/1LP obręb Sypniewo oraz dz. nr: 256/24, 256/25 obręb Lubcza, gmina Więcbork Szczegóły