Planowanie przestrzenne – Obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 19.07.2017 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 39/CP/2017 w dniu 18 lipca 2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 110 kV wraz ze światłowodem (skrzyżowanie z drogą krajową nr 91 oraz autostradą A1) na dz. nr 64/1 obręb Stary Zbrachlin, dz. nr: 131/4, 14/3, 40/5, 40/6 obręb Śliwkowo i dz. nr 62/3 obręb Zbrachlin, gmina Waganiec. Szczegóły
Artykuł 14.07.2017 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 38/CP/2017 w dniu 14 lipca 2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie liniowego oświetlenia drogowego w m. Przy Szosie Bydgoskiej – inwestycja przebiegać będzie przez teren dz. nr 1028/3 obręb miasto Tuchola, gmina Tuchola. Szczegóły
Artykuł 14.07.2017 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 26/TZ/2017 w dniu 14 lipca 2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn. „Zadanie Nr 54251 Budowa stanowiska prób na uwięzi dla potrzeb polowych warsztatów technicznych” na dz. nr 10/5 obręb 0123, miasto Bydgoszcz, położonej przy ul. Szubińskiej 105 Szczegóły
Artykuł 13.07.2017 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 37/CP/2017 w dniu 11 lipca 2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie publicznej drogi gminnej ul. Kościelnej na dz. nr 697 i 698/4 obręb Brodnica-Miasto w Brodnicy Szczegóły
Artykuł 13.07.2017 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 4/KW/2017 w dniu 11 lipca 2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu wojewódzkim dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej przy ul. Słowackiego 8 na dz. nr 156, 159, 238 oraz części dz. nr 152 obręb 13 w Toruniu. Szczegóły
Artykuł 28.06.2017 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 24/TZ/2017 w dniu 28 czerwca 2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku nr 56 w kompleksie wojskowym przy ul. Gdańskiej 147 na dz. nr 3/7 obręb 120, miasto Bydgoszcz Szczegóły
Artykuł 15.05.2017 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 24/CP/2017 w dniu 12 maja 2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wylotu wód deszczowych do rzeki Brdy wraz z kanalizacją deszczową w ramach zadania pn. „Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu (krytego) przy ul. Królowej Jadwigi 23 w Bydgoszczy”, na dz. nr: 119/1, 119/2 obręb 81, położonej przy ul. Bulwary w Bydgoszczy Szczegóły