Planowanie przestrzenne – Obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.11.2017 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 28/TZ/2017 w dniu 14 listopada 2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego na części dz. nr 36 obręb Twarda Góra, gmina Nowe Szczegóły