Ogłoszenia o naborze

Typ Data Tytuł
Ogłoszenia o naborze 19.02.2018 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW DZIEDZICTWA NARODOWEGO W DEPARTAMENCIE KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 11/2018 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 14.02.2018 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW ZAANGAŻOWANIA, EWIDENCJI, WERYFIKACJI I ROZLICZANIA UMÓW DOTACYJNYCH W DEPARTAMENCIE FINANSÓW – 10/2018 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 14.02.2018 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY (3 ETATY) DO SPRAW WDRAŻANIA PROJEKTÓW W BIURZE WDRAŻANIA PROJEKTÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ III I IV W DEPARTAMENCIE WDRAŻANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO – 9/2018 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 31.01.2018 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY (2 ETATY) DO SPRAW WYBORU PROJEKTÓW W WYDZIALE WYBORU PROJEKTÓW W DEPARTAMENCIE WDRAŻANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO – 8/2018 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 29.01.2018 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY (2 ETATY) DO SPRAW OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ PROJEKTÓW W ZAKRESIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 W WYDZIALE WYBORU PROJEKTÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W DEPARTAMENCIE SPRAW SPOŁECZNYCH, WDRAŻANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO I ZDROWIA 7/20188 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 29.01.2018 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY (2 ETATY) DO SPRAW ROZLICZANIA PROJEKTÓW W ZAKRESIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 W WYDZIALE WDRAŻANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W DEPARTAMENCIE SPRAW SPOŁECZNYCH, WDRAŻANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO I ZDROWIA – 6/2018 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 24.01.2018 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W WYDZIALE INTEGRACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W DEPARTAMENCIE SPRAW SPOŁECZNYCH, WDRAŻANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO I ZDROWIA – 5/2018 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 23.01.2018 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W DEPARTAMENCIE EDUKACJI I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO -4/2018 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 23.01.2018 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W DEPARTAMENCIE EDUKACJI I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO – 3/2018 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 08.01.2018 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW REALIZACJI ZADAŃ W OBSZARZE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W DEPARTAMENCIE SPRAW SPOŁECZNYCH, WDRAŻANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO I ZDROWIA 2/2018 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 08.01.2018 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W BIURZE KONTROLI WYDZIAŁU KONTROLI WDRAŻANIA EFRR W DEPARTAMENCIE WDRAŻANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO – 1/2018 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 04.12.2017 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW CERTYFIKACJI W WYDZIALE CERTYFIKACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO – 67/2017 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 28.11.2017 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW PROGRAMOWANIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA W BIURZE DS. PROGRAMOWANIA ROZWOJU W DEPARTAMENCIE ROZWOJU REGIONALNEGO – 66/2017 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 28.11.2017 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW MONITORINGU I SPRAWOZDAWCZOŚCI WDRAŻANIA PROGREMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020 ORAZ PROGRAMU OPERACYJNEGO RYBACTWO I MORZE 2014-2020 W DEPARTAMENCIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH – 65/2017 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 28.11.2017 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISK PRACY ( 3 ETATY) DO SPRAW WDRAŻANIA PROJEKTÓW W BIURZE WDRAŻANIA PROJEKTÓW LEADER W DEPARTAMENCIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH – 64/2017 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 28.11.2017 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW KONTROLI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W DEPARTAMENCIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH – 63/2017 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 28.11.2017 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY (2 ETATY) DO SPRAW REALIZACJI INSTRUMENTU ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ W DEPARTAMENCIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH – 62/2017 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 22.11.2017 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW OBSŁUGI KOMITETU MONITORUJĄCEGO W BIURZE MONITORINGU I SPRAWOZDAWCZOŚCI W DEPARTAMENCIE ROZWOJU REGIONALNEGO – 61/2017 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 21.11.2017 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY (2 ETATY) DO SPRAW OBSŁUGI SEKRETARIATU I ORGANIZACJI PRACY W DEPARTAMENCIE ORGANIZACYJNYM – 60/2017 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 20.11.2017 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW PROMOCJI W WYDZIALE PROMOCJI PROJEKTÓW UNIJNYCH W DEPARTAMENCIE PROMOCJI – 59/2017 Szczegóły