Finanse – Opinie RIO

Typ Data Tytuł
Artykuł 29.09.2021 Uchwała Nr 1/I/2021 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 23 września 2021 r. w sprawie: wydania opinii o przedłożonej przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa za I półrocze 2021 r. Szczegóły
Artykuł 27.04.2021 Uchwała Nr 1/S/2021 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Województwa Kujawsko- Pomorskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia Województwa Szczegóły
Artykuł 22.01.2021 Uchwała Nr 1/D/2020 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2021 rok Szczegóły
Artykuł 22.01.2021 Uchwała Nr 1/Kd/2021 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 09.12.2020 Uchwała Nr 1/X/2020 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 9 grudnia 2020 roku w sprawie sprostowania zapisu w uchwale Nr 1/Dpr/2020 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 8 grudnia 2020 roku Szczegóły
Artykuł 09.12.2020 Uchwała Nr 1/Dpr/2020 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 8 grudnia 2020 roku w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2021 rok Szczegóły
Artykuł 09.12.2020 Uchwała Nr 1/WPF/2020 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 8 grudnia 2020 roku w sprawie: opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 09.12.2020 Uchwała Nr 1/P/2020 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 8 grudnia 2020 roku w sprawie: opinii o projekcie uchwały budżetowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2021 rok Szczegóły
Artykuł 28.09.2020 Uchwała Nr 1/I/2020 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 września 2020 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa za I półrocze 2020 r. Szczegóły
Artykuł 27.04.2020 Uchwała Nr 1/S/2020 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Województwa Szczegóły
Artykuł 20.01.2020 Uchwała Nr 1/D/2020 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 20.01.2020 Uchwała Nr 1/Kd/2020 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 04.12.2019 Uchwała Nr 1/Dpr/2019 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 3 grudnia 2019 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 04.12.2019 Uchwała Nr 1/WPF/2019 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 3 grudnia 2019 roku w sprawie wydania opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2038 Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 04.12.2019 Uchwała Nr 1/P/2019 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 3 grudnia 2019 roku w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 13.09.2019 Uchwała Nr 1/I/2019 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 11 września 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 23.04.2019 Uchwała Nr 1/S/2019 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Województwa Szczegóły
Artykuł 10.01.2019 Uchwała Nr 1/Dpr /2019 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 10.01.2019 Uchwała Nr 1/Kd/2019 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 30.11.2018 Uchwała Nr 1/Dpr/2018 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły