Organizacje pozarządowe – Konkursy / tryb pozakonkursowy

Typ Data Tytuł
Artykuł 27.03.2020 Oferta z dnia 22 marca 2020 r. złożona przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem w Toruniu Szczegóły
Artykuł 24.03.2020 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) Szczegóły
Artykuł 13.03.2020 Oferta z dnia 6 marca 2020 r. złożona przez Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Osobom Uzależnionym Od Alkoholu, Osobom Współuzależnionym Oraz Ofiarom Przemocy „Alwernia” Szczegóły
Artykuł 26.02.2020 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) Szczegóły
Artykuł 20.02.2020 Wyniki konkursu ofert nr 17/2020 pod nazwą „Zwiększenie dostępu osób z niepełnosprawnością do lecznictwa specjalistycznego, terapii i rehabilitacji”. Szczegóły
Artykuł 31.01.2020 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) Szczegóły
Artykuł 16.01.2020 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty z dnia 13.01.2020 r. Szczegóły
Artykuł 15.01.2020 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty z dnia 13.01.2020 r. Szczegóły
Artykuł 18.12.2019 Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 05.12.2019 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) Szczegóły
Artykuł 29.11.2019 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) Szczegóły
Artykuł 28.11.2019 Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert nr 1/2020 Szczegóły
Artykuł 13.11.2019 Oferta z dnia 08.11.2019 r. złożona przez Stowarzyszenie „Jak w rodzinie” Szczegóły
Artykuł 24.09.2019 Oferta z dnia 23.09.2019 r. złożona przez Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Potrzebującym „Dzięki Wam” Szczegóły
Artykuł 05.09.2019 Wyniki otwartego konkursu ofert 27/2019 Szczegóły
Artykuł 08.08.2019 Oferta z dnia 1.08.2019 r. złożona przez Specjalistyczna Pomoc Rodzinom „Nadzieja” Szczegóły
Artykuł 30.07.2019 Oferta z dnia 24.07.2019 r. złożone przez Fundacja „Polskie Towarzystwo Kynoterapeutyczne” Szczegóły
Artykuł 22.07.2019 Oferta z dnia 18.07.2019 r. złożona przez Specjalistyczna Pomoc Rodzinom „Nadzieja” Szczegóły
Artykuł 28.06.2019 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert Nr 27/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą: „Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Szczegóły
Artykuł 25.06.2019 Oferta z dnia 18 czerwca 2019 r. Szczegóły