Organizacje pozarządowe – Konkursy / tryb pozakonkursowy

Typ Data Tytuł
Artykuł 07.03.2019 Wyniki otwartego konkursu ofert nr 7/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą „WSPIERANIE PRAC WYCHOWAWCZYCH Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ REALIZOWANYCH PRZEZ ORGANIZACJE MŁODZIEŻOWE” Szczegóły
Artykuł 07.03.2019 Wyniki otwartego konkursu ofert nr 6/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą „WSPIERANIE ZAJĘĆ ROZWOJOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM”. Szczegóły
Artykuł 07.03.2019 Wyniki otwartego konkursu ofert nr 5/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pod nazwą „Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzależnień” Szczegóły
Artykuł 06.03.2019 Wyniki konkursu ofert nr 3/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pod nazwą „Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim” Szczegóły
Artykuł 04.03.2019 Wyniki otwartego konkursu ofert nr 9/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku w zakresie pomocy społecznej, pod nazwą: „WSPARCIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU OPIEKI NAD OSOBAMI PRZEWLEKLE CHORYMI” Szczegóły
Artykuł 04.03.2019 Wyniki otwartego konkursu ofert nr 8/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2018 roku w zakresie pomocy społecznej, pod nazwą: „WSPIERANIE AKTYWIZACJI I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ SENIORÓW” Szczegóły
Artykuł 30.01.2019 Wykazy uchybień w zakresie oceny formalnej opublikowane w ramach otwartych konkursów ofert na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 10.01.2019 Komunikat z dnia 9 stycznia 2019 r. Szczegóły
Artykuł 08.01.2019 Oferta z dnia 04.01.2019 r. złożona przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo Prowincja Chełmińsko – Poznańska Szczegóły
Artykuł 08.01.2019 Oferta z dnia 04.01.2019 r. złożona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie Szczegóły
Artykuł 04.01.2019 Oferta z dnia 02.01.2019 r. złożona przez STOWARZYSZENIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ORAZ ICH RODZIN „DZIEWIĘTNASTKA” Szczegóły
Artykuł 19.12.2018 Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 23.11.2018 Oferta z dnia 23 listopada 2018 r. złożona przez Witaj świecie! sp. z o.o. (Spółka non-profit) Szczegóły
Artykuł 21.11.2018 Oferta z dnia 15 listopada 2018 r. przez Fundację Rozwoju SYNERGIA Szczegóły
Artykuł 14.11.2018 Wyniki konkursu nr 27/2018 pod nazwą „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”. Szczegóły
Artykuł 13.11.2018 Oferta z dnia 8 listopada 2018 r. złożona przez Fundację na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „ARKADIA” w Toruniu Szczegóły
Artykuł 09.11.2018 Wyniki konkursu nr 13/2018 Szczegóły
Artykuł 26.09.2018 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert 27/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2018 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”. Szczegóły
Artykuł 20.09.2018 Oferta złożona w dniu 19 września 2018 r.przez Polski Związek Głuchych Oddział Kujawsko-Pomorski w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 19.09.2018 Oferta złożona w dniu 12.09.2018 r. przez Stowarzyszenie VISUS SUPREMUS przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Bydgoszczy przy ul. Krasińskiego 10 Szczegóły