Organizacje pozarządowe – Konkursy / tryb pozakonkursowy

Typ Data Tytuł
Artykuł 26.02.2016 Wyniki konkursu ofert nr 6/2016 Szczegóły
Artykuł 26.02.2016 Wyniki konkursu ofert nr 19/2016 Szczegóły
Artykuł 26.02.2016 Wyniki konkursu ofert nr 12/2016 Szczegóły
Artykuł 25.02.2016 Wyniki konkursu ofert nr 18/2016 Szczegóły
Artykuł 25.02.2016 Wyniki konkursu ofert nr 3/2016 Szczegóły
Artykuł 25.02.2016 Wyniki konkursu ofert nr 4/2016 Szczegóły
Artykuł 25.02.2016 Wyniki konkursu ofert nr 5/2016 Szczegóły
Artykuł 25.02.2016 Wyniki konkursu ofert nr 16/2016 Szczegóły
Artykuł 24.02.2016 Wyniki konkursu ofert nr 10/2016 Szczegóły
Artykuł 17.02.2016 Oferta z dnia 15 lutego 2016 r. złożona przez Kujawsko – Pomorskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” Szczegóły
Artykuł 17.02.2016 Oferta z dnia 11.02.2016 r. złożona przez Stowarzyszenie Oświatowe na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Równe Szanse” Szczegóły