Petycje

Typ Data Tytuł
Artykuł 15.12.2017 Petycja OR-II-P.1510.2.5.2017 Sołtys sołectwa Smolniki Szczegóły
Artykuł 04.12.2017 Petycja OR-II-P.1510.2.4.2017 Komitet Budowy Kanalizacji Sanitarnej w Szpetalu Górnym Szczegóły
Artykuł 29.11.2017 Petycja KS-P.1510.2.2.2017 NIE dla SMOGU – TAK dla WĘGLA Szczegóły
Artykuł 30.05.2017 Informacja w sprawie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania petycji w 2016 r. (art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach) Szczegóły
Artykuł 26.05.2017 Petycja OR-II-P.1510.2.3.2017 dot. budowy ekranów akustycznych Szczegóły
Artykuł 21.03.2017 Petycja KS-P.1510.2.1.2017 dotycząca wprowadzenia zmian w projekcie uchwały nr XXIX/510/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy Szczegóły
Artykuł 07.03.2017 Petycja OR-II-P.1510.2.2.2017 dotycząca podjęcia uchwały ograniczającej emisję zanieczyszczeń z pieców i kotłowni opalanych paliwem stałym Szczegóły
Artykuł 07.03.2017 Petycja OR-II-P.1510.2.1.2017 dotycząca wyznaczenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska – Inowrocław w okolicach skrzyżowania ul. Żnińskiej z ul. Mostową w Barcinie Szczegóły
Artykuł 01.12.2016 Petycja OR-II-P.1510.2.10.2016 dot. utworzenia chodnika dla pieszych w m. Ławy Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Petycja OR-II-P.1510.2.9.2016 Wójt Gminy Dragacz Szczegóły
Artykuł 18.08.2016 Petycja OR-II-P.1510.2.8.2016 Szczegóły
Artykuł 04.08.2016 Petycja OR-II-P.1510.2.7.2016 Szulc-Efekt sp. z o.o. Szczegóły
Artykuł 06.06.2016 Petycja OR-II-P.1510.2.6.2016 Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Petycja OR-II-P.1510.2.5.2016 Centrum Zrównoważonego Transportu Szczegóły
Artykuł 20.04.2016 Informacja w sprawie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania petycji w 2015 r. Szczegóły
Artykuł 05.04.2016 Petycja OR-II-P.1510.2.1.2016 Szczegóły
Artykuł 05.04.2016 Petycja OR-II-P.1510.2.4.2016 Szczegóły
Artykuł 17.03.2016 Petycja OR-II-P.1510.2.3.2016 Szczegóły
Artykuł 11.03.2016 Petycja OR-II-P.1510.2.2.2016 Szczegóły