Rolnictwo i obszary wiejskie

Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 18.02.2016 Przeznaczenie gruntów leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa na cele nieleśne Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 18.02.2016 Przeznaczenie gruntów rolnych klas I-III oraz gruntów leśnych Skarbu Państwa na cele nierolnicze i nieleśne Szczegóły
Artykuł 16.02.2016 Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe Szczegóły
Artykuł 16.02.2016 Rybactwo Śródlądowe Szczegóły
Artykuł 20.11.2011 Ochrona gruntów rolnych – OGR Szczegóły