Sejmik

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.01.2018 29.01.2018 r. – Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Szczegóły
Artykuł 18.01.2018 01.02.2018 r. – Komisja Sportu i Turystyki Szczegóły
Artykuł 03.01.2018 29.01.2018 r. – Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego Szczegóły
Artykuł 19.12.2017 protokół Nr XXXVIII/17 z XXXVIII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 27 listopada 2017 r. Szczegóły
Artykuł 07.12.2017 14.12.2017 r. – Komisja Rewizyjna Szczegóły
Artykuł 05.12.2017 14.12.2017 r. – Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Szczegóły
Artykuł 05.12.2017 11.12.2017 r. – Komisja Sportu i Turystyki Szczegóły
Artykuł 05.12.2017 11.12.2017 r. – Komisja Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa Szczegóły
Artykuł 05.12.2017 14.12.2017 r. – Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia Szczegóły
Artykuł 05.12.2017 11.12.2017 r. – Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego Szczegóły
Artykuł 04.12.2017 porządek obrad XL sesji Sejmiku WK-P – 18 grudnia 2017 r. Szczegóły
Artykuł 29.11.2017 protokół Nr XXXVII/17 z XXXVII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 23 października 2017 r. Szczegóły
Artykuł 20.11.2017 porządek obrad XXXVIII sesji Sejmiku WK-P – 27 listopada 2017 r. Szczegóły
Artykuł 17.11.2017 23.11.2017 r. – Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii Szczegóły
Artykuł 16.11.2017 21.11.2017 r. – Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Szczegóły
Artykuł 16.11.2017 20.11.2017 r. – Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szczegóły
Artykuł 16.11.2017 20.11.2017 r. – Komisja Edukacji i Nauki Szczegóły
Artykuł 15.11.2017 23.11.2017 r. – Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Szczegóły
Artykuł 15.11.2017 23.11.2017 r. – Komisja Sportu i Turystyki Szczegóły
Artykuł 15.11.2017 20.11.2017 r. – Komisja Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa Szczegóły