Sejmik

Typ Data Tytuł
Artykuł 11.02.2019 porządek obrad III sesji Sejmiku WK-P – 18 lutego 2019 r. Szczegóły
Artykuł 07.02.2019 interpelacja radnego Michała Czepka w sprawie przywrócenia międzypowiatowej komunikacji publicznej na trasie Grudziądz – Chełmno – KS-S.0003.3.2019 Szczegóły
Artykuł 07.02.2019 14.02.2019 r. – Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii Szczegóły
Artykuł 06.02.2019 zapytanie radnego Michała Krzemkowskiego w sprawie aktualnych prac związanych z inwestycją dotyczącą modernizacji linii kolejowej nr 356 na odcinku Bydgoszcz – Gołańcz zapisaną w Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 – KS-S.0003.2.2019 Szczegóły
Artykuł 06.02.2019 14.02.2019 r. – Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia Szczegóły
Artykuł 05.02.2019 14.02.2019 r. – Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Szczegóły
Artykuł 05.02.2019 14.02.2019 r. – Komisja Sportu i Turystyki Szczegóły
Artykuł 04.02.2019 11.02.2019 r. – Komisja Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa Szczegóły
Artykuł 01.02.2019 11.02.2019 r. – Komisja Edukacji i Nauki Szczegóły
Artykuł 01.02.2019 11.02.2019 r. – Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Szczegóły
Artykuł 30.01.2019 11.02.2019 r. – Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego Szczegóły
Artykuł 30.01.2019 14.02.2019 r. – Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia Szczegóły
Artykuł 29.01.2019 12.02.2019 r. – Komisja Rewizyjna Szczegóły
Artykuł 25.01.2019 7.02.2019 r. – Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szczegóły
Artykuł 25.01.2019 31.01.2019 r. – Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szczegóły
Artykuł 22.01.2019 II sesja Sejmiku Województwa -17.12.2018 r. Szczegóły
Artykuł 21.01.2019 interpelacja radnego Michała Krzemkowskiego w sprawie zmiany reguł funkcjonowania Lokalnych Grup Działania – KS-S.0003.1.2019 Szczegóły
Artykuł 20.12.2018 interpelacja radnego Wojciecha Jaranowskiego w sprawie realizacji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 265 – KS-S.0003.3.2018 Szczegóły
Artykuł 19.12.2018 protokół Nr I/18 z I sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 19 listopada 2018 r. Szczegóły
Artykuł 19.12.2018 interpelacja radnego Jarosława Katulskiego w sprawie realizacji modernizacji drogi wojewódzkiej nr 240 w Tucholi – KS-S.0003.2.2018 Szczegóły