Sejmik

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.02.2020 zapytanie radnego Michała Krzemkowskiego w sprawie budowy przedszkola dla dzieci słabo widzących i niewidomych przy Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Brailleʼa w Bydgoszczy – KS-S.0003.1.2020 Szczegóły
Artykuł 17.02.2020 porządek obrad XIV sesji Sejmiku WK-P – 24 lutego 2020 r. Szczegóły
Artykuł 10.02.2020 17.02.2020 r. – Komisja Edukacji i Nauki Szczegóły
Artykuł 10.02.2020 17.02.2020 r. – Komisja Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa Szczegóły
Artykuł 07.02.2020 18.02.2020 r. – Komisja Rewizyjna Szczegóły
Artykuł 07.02.2020 17.02.2020 r. – Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Szczegóły
Artykuł 07.02.2020 17.02.2020 r. – Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szczegóły
Artykuł 05.02.2020 21.02.2020 r. – Komisja Budżetu i Finansów Szczegóły
Artykuł 05.02.2020 20.02.2020 r. – Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii Szczegóły
Artykuł 05.02.2020 20.02.2020 r. – Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Szczegóły
Artykuł 05.02.2020 20.02.2020 r. – Komisja Sportu i Turystyki Szczegóły
Artykuł 04.02.2020 17.02.2020 r. – Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Szczegóły
Artykuł 29.01.2020 20.02.2020 r. – Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia Szczegóły
Artykuł 29.01.2020 17.02.2020 r. – Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego Szczegóły
Artykuł 27.01.2020 XIII – uroczysta sesja Sejmiku Województwa – 10.01.2020 r. Szczegóły
Artykuł 16.01.2020 XII sesja Sejmiku Województwa – 16.12.2019 r. Szczegóły
Artykuł 23.12.2019 protokół Nr XI/19 z X sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 13 listopada 2019 r. Szczegóły
Artykuł 20.12.2019 wydruki głosowań z XII sesji Sejmiku – 16.12.2019 r. Szczegóły
Artykuł 13.12.2019 16.12.2019 – Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Szczegóły
Artykuł 13.12.2019 16.12.2019 – Komisja Sportu i Turystyki Szczegóły