Sejmik

Typ Data Tytuł
Artykuł 05.08.2020 27.08.2020 r. – Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego Szczegóły
Artykuł 04.08.2020 31.08.2020 r. – Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia Szczegóły
Artykuł 08.07.2020 interpelacja radnej Agnieszki Kłopotek w sprawie podjęcia pilnych działań poprawiających połączenia kolejowe gminy Śliwice z Tucholą i Bydgoszczą – KS-S.0003.20.2020 Szczegóły
Artykuł 02.07.2020 wydruki głosowań z XXIII sesji Sejmiku – 22.06.2020 r. Szczegóły
Artykuł 01.07.2020 interpelacja radnego Jarosława Katulskiego w sprawie pilnego remontu drogi wojewódzkiej nr 237 na odcinku Łyskowo – Gostycyn – KS-S.0003.19.2020 Szczegóły
Artykuł 01.07.2020 interpelacja radnego Stanisława Pawlaka w sprawie uchwały dotyczącej wprowadzenia na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji – KS-S.0003.18.2020 Szczegóły
Artykuł 01.07.2020 interpelacja radnego Stanisława Pawlaka w sprawie niewykonywania obowiązkowego koszenia poboczy i rowów w pasach drogowych dróg wojewódzkich – KS-S.0003.17.2020 Szczegóły
Artykuł 01.07.2020 zapytanie radnej Agnieszki Kłopotek w sprawie dofinansowania prac związanych ze zbiornikami małej retencji ze środków unijnych – KS-S.0003.16.2020 Szczegóły
Artykuł 23.06.2020 XXIII sesja Sejmiku Województwa – 22.06.2020 r. – tryb zdalny Szczegóły
Artykuł 15.06.2020 porządek obrad XXIII sesji Sejmiku WK-P – 22 czerwca 2020 r.- sesja w trybie zdalnym Szczegóły
Artykuł 15.06.2020 17.06.2020 r. – Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Szczegóły
Artykuł 10.06.2020 XXII uroczysta sesja Sejmiku Województwa – 07.06.2020 r. Szczegóły
Artykuł 10.06.2020 19.06.2020 r. – Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Szczegóły
Artykuł 10.06.2020 15.06.2020 r. – Komisja Sportu i Turystyki Szczegóły
Artykuł 05.06.2020 XXI sesja Sejmiku Województwa – 25.05.2020 r. – tryb zdalny Szczegóły
Artykuł 05.06.2020 XX uroczysta sesja Sejmiku Województwa – 18.05.2020 r. Szczegóły
Artykuł 05.06.2020 XIX sesja Sejmiku Województwa – 06.05.2020 r. – tryb zdalny Szczegóły
Artykuł 03.06.2020 XVIII sesja Sejmiku Województwa – 08.04.2020 r. – tryb zdalny Szczegóły
Artykuł 01.06.2020 19.06.2020 r. – Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego Szczegóły
Artykuł 01.06.2020 18.06.2020 r. – Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia Szczegóły