Interpelacje i zapytania (VI kadencja 2018-2023)

Typ Data Tytuł
Artykuł 30.11.2018 zapytanie radnego Michała Krzemkowskiego w sprawie przeprowadzonych na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego badań ludności na terenach przyległych do zlikwidowanego przedsiębiorstwa państwowego ZACHEM w Bydgoszczy – KS-S.0003.1.2018 Szczegóły