Interpelacje i zapytania (VI kadencja 2019)

Typ Data Tytuł
Artykuł 09.09.2019 interpelacja radnego Wojciecha Jaranowskiego w sprawie planowanego połączenia Oddziału Wewnętrznego I i Oddziału Wewnętrznego III w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku – KS-S.0003.26.2019 Szczegóły
Artykuł 11.07.2019 zapytanie radnego Michała Krzemkowskiego w sprawie przekierowania środków w ramach RPO WK-P 2014-2020 na dotacje kosztów wymiany starych pieców i kotłów węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych – KS-S.0003.25.2019 Szczegóły
Artykuł 27.06.2019 zapytanie radnego Konstantego Dombrowicza w sprawie realizacji umowy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Bydgoszczy w ramach projektu „Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej” – II etap – KS-S.0003.24.2019 Szczegóły
Artykuł 27.06.2019 interpelacja radnego Jacka Chmarzyńskiego w sprawie wykonania przejścia dla pieszych w Przysiersku na drodze wojewódzkiej nr 240 – KS-S.0003.23.2019 Szczegóły
Artykuł 27.06.2019 interpelacja radnego Michała Czepka w sprawie wsparcia Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu – KS-S.0003.22.2019 Szczegóły
Artykuł 30.05.2019 zapytanie radnego Konstantego Dombrowicza w sprawie działalności Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. – KS-S.0003.21.2019 Szczegóły
Artykuł 30.05.2019 zapytanie radnego Konstantego Dombrowicza w sprawie publikacji promujących 20-lecie regionu – KS-S.0003.20.2019 Szczegóły
Artykuł 30.05.2019 zapytanie radnego Konstantego Dombrowicza w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 254 na odcinku Brzoza – Łabiszyn – Barcin – Wylatowo – KS-S.0003.19.2019 Szczegóły
Artykuł 30.05.2019 interpelacja radnego Konstantego Dombrowicza w sprawie zmiany zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego – KS-S.0003.18.2019 Szczegóły
Artykuł 23.05.2019 interpelacja radnego Stanisława Pawlaka w sprawie opóźnień w wykonawstwie przedsięwzięć drogowych realizowanych na drogach wojewódzkich zawartych w planie spójności 2014-2020 – KS-S.0003.17.2019 Szczegóły
Artykuł 06.05.2019 zapytanie radnego Michała Krzemkowskiego w sprawie relokacji departamentów Urzędu Marszałkowskiego – KS-S.0003.16.2019 Szczegóły
Artykuł 06.05.2019 interpelacja radnego Michała Krzemkowskiego w sprawie remontu drogi wojewódzkiej nr 255 na odcinku Strzelno – Pakość – KS-S.0003.15.2019 Szczegóły
Artykuł 17.04.2019 interpelacja radnego Jerzego Gawędy w sprawie przejazdów koleją turystyczną „retro” – KS-S.0003.14.2019 Szczegóły
Artykuł 17.04.2019 interpelacja radnej Agnieszki Kłopotek w sprawie konieczności modernizacji fragmentu drogi wojewódzkiej nr 237 na odcinku Łyskowo – Gostycyn – KS-S.0003.13.2019 Szczegóły
Artykuł 02.04.2019 interpelacja radnego Michała Krzemkowskiego w sprawie przystanku kolejowego Bydgoszcz Błonie – KS-S.0003.12.2019 Szczegóły
Artykuł 21.03.2019 zapytanie radnego Jerzego Gawędy w sprawie statusu prawnego nieruchomości dworca autobusowego w Inowrocławiu – KS-S.0003.11.2019 Szczegóły
Artykuł 21.03.2019 interpelacja radnego Wojciecha Jaranowskiego w sprawie przywrócenia zlikwidowanych połączeń autobusowych na terenie Miasta i Gminy Lubraniec – KS-S.0003.10.2019 Szczegóły
Artykuł 08.03.2019 zapytanie radnego Konstantego Dombrowicza w sprawie inwestycji realizowanych przez spółki: KPIM, TARR, KPAI – KS-S.0003.9.2019 Szczegóły
Artykuł 08.03.2019 zapytanie radnego Rafała Sobolewskiego w sprawie bezumownego korzystania z rurociągu krytego na drodze wojewódzkiej nr 265 w Kruszynie – KS-S.0003.8.2019 Szczegóły
Artykuł 28.02.2019 zapytanie radnego Michała Krzemkowskiego w sprawie organizacji 11. edycji Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I.J. Paderewskiego – KS-S.0003.7.2019 Szczegóły