Interpelacje i zapytania (VI kadencja 2020)

Typ Data Tytuł
Artykuł 08.07.2020 interpelacja radnej Agnieszki Kłopotek w sprawie podjęcia pilnych działań poprawiających połączenia kolejowe gminy Śliwice z Tucholą i Bydgoszczą – KS-S.0003.20.2020 Szczegóły
Artykuł 01.07.2020 interpelacja radnego Jarosława Katulskiego w sprawie pilnego remontu drogi wojewódzkiej nr 237 na odcinku Łyskowo – Gostycyn – KS-S.0003.19.2020 Szczegóły
Artykuł 01.07.2020 interpelacja radnego Stanisława Pawlaka w sprawie uchwały dotyczącej wprowadzenia na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji – KS-S.0003.18.2020 Szczegóły
Artykuł 01.07.2020 interpelacja radnego Stanisława Pawlaka w sprawie niewykonywania obowiązkowego koszenia poboczy i rowów w pasach drogowych dróg wojewódzkich – KS-S.0003.17.2020 Szczegóły
Artykuł 01.07.2020 zapytanie radnej Agnieszki Kłopotek w sprawie dofinansowania prac związanych ze zbiornikami małej retencji ze środków unijnych – KS-S.0003.16.2020 Szczegóły
Artykuł 19.05.2020 interpelacja radnej Małgorzaty Taranowicz w sprawie wsparcia finansowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzegorzu – KS-S.0003.15.2020 Szczegóły
Artykuł 19.05.2020 interpelacja radnego Konstantego Dombrowicza w sprawie zmiany projektu utworzenia Centrum Rehabilitacji i Edukacji Zdrowotnej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologicznego w Smukale – KS-S.0003.14.2020 Szczegóły
Artykuł 19.05.2020 interpelacja radnego Łukasza Krupy w sprawie projektu rozbudowy Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową – KS-S.0003.13.2020 Szczegóły
Artykuł 22.04.2020 zapytanie radnego Stanisława Pawlaka w sprawie realizacji inwestycji dot. przygotowania koncepcji upamiętnienia miejsca narodzin matki Fryderyka Chopina w Długiem – KS-S.0003.12.2020 Szczegóły
Artykuł 22.04.2020 zapytanie radnego Michała Krzemkowskiego w sprawie wsparcia Portu Lotniczego im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy – KS-S.0003.11.2020 Szczegóły
Artykuł 22.04.2020 zapytanie radnego Marka Witkowskiego w sprawie umożliwienia bezpiecznego handlu produktami rolniczymi na gminnych i miejskich targowiskach – KS-S.0003.10.2020 Szczegóły
Artykuł 09.04.2020 interpelacja radnego Romana Jasiakiewicza w sprawie utworzenia funduszu wsparcia dla ludzi kultury – KS-S.0003.9.2020 Szczegóły
Artykuł 09.04.2020 zapytanie radnego Michała Czepka w sprawie wsparcia kujawsko-pomorskich przedsiębiorców poprzez Fundusze Poręczeń Kredytowych działające w największych miastach województwa kujawsko-pomorskiego – KS-S.0003.8.2020 Szczegóły
Artykuł 03.04.2020 interpelacja radnego Jarosława Katulskiego w sprawie wystąpienia do PKW dotyczącego nieprzeprowadzania na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego wyborów powszechnych – KS-S.0003.7.2020 Szczegóły
Artykuł 27.03.2020 interpelacja radnego Michała Czepka i radnego Roberta Malinowskiego w sprawie udzielenia pomocy Regionalnemu Szpitalowi im. W. Biegańskiego w Grudziądzu w związku z przekształceniem placówki w jednoimienny szpital zakaźny i zwiększeniem zakresu jego oddziaływania na całe województwo – KS-S.0003.6.2020 Szczegóły
Artykuł 06.03.2020 zapytanie radnego Jerzego Gawędy w sprawie realizacji STEŚ dla obwodnicy Białych Błot – KS-S.0003.5.2020 Szczegóły
Artykuł 28.02.2020 interpelacja radnego Jerzego Gawędy w sprawie rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – KS-S.0003.4.2020 Szczegóły
Artykuł 28.02.2020 zapytanie radnego Michała Krzemkowskiego w sprawie możliwości pozyskania środków w ramach czwartej osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 Region przyjazny środowisku – KS-S.0003.3.2020 Szczegóły
Artykuł 28.02.2020 interpelacja radnego Michała Krzemkowskiego w sprawie Lokalnej Grupy Działania „Dwie Rzeki” w Bydgoszczy – KS-S.0003.2.2020 Szczegóły
Artykuł 21.02.2020 zapytanie radnego Michała Krzemkowskiego w sprawie budowy przedszkola dla dzieci słabo widzących i niewidomych przy Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Brailleʼa w Bydgoszczy – KS-S.0003.1.2020 Szczegóły