Sport

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.04.2017 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert nr 20/2017 Szczegóły
Artykuł 04.04.2017 Nagrody dla osób wyróżniających się w sporcie Szczegóły
Artykuł 24.02.2017 Przyznano nagrody Marszałka dla Sportowców, Trenerów i działaczy sportowych Szczegóły
Artykuł 24.02.2017 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert nr 2/2017 Szczegóły
Artykuł 03.02.2017 Przyznane Stypendia Sportowe na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 03.02.2017 Otwarty Konkurs Ofert nr 20/2017 Szczegóły
Artykuł 09.12.2016 Otwarty Konkurs Ofert Nr 2/2017 – Organizacja imprez sportowych na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 06.12.2016 Stypendia Sportowe !!! Szczegóły
Artykuł 17.10.2016 Stypendia Sportowe za osiągnięte wyniki w 2016 roku Szczegóły
Artykuł 04.10.2016 Nagrody Marszałka dla Medalistów Igrzysk Olimpijskich Rio de Janeiro 2016 Szczegóły
Artykuł 12.09.2016 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Informacja dotycząca projektu „Promocja Marki „Województwo Kujawsko-Pomorskie poprzez sport” – WND-RPKP.05.05.00-04-001/15 Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 25/2016 Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Unieważnienie konkursu nr 22/2016 Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Wyniki otwartego konkursu ofert nr 24/2016 Szczegóły
Artykuł 28.07.2016 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) Szczegóły
Artykuł 28.07.2016 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) Szczegóły
Artykuł 17.06.2016 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) Szczegóły
Artykuł 17.06.2016 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) Szczegóły
Artykuł 13.06.2016 Rozstrzygnięcie Konkursu nr 23/2016 Szczegóły